Кафедры механико-энергетического факультета

Кафедра «Вагоны»

Обновлено: 30.08.2016 11:48

Сучасний рухомий склад включає велику різноманітність вантажних вагонів, рефрижераторні вагони поїздів з машинним охолодженням вантажу, що швидко псується, суцільнометалеві пасажирські вагони, обладнані установками кондиціювання повітря у салонах для пасажирів як українських, так і міжнародних залізниць.

Студенти спеціальності «Вагони та вагонне господарство» освоюють одну з основних професій транспорту, що забезпечує процес перевезення справним та надійним в експлуатації рухомим складом. Особливо це актуально у теперішній час, коли через Україну планується побудування транспортних коридорів Європа-Азія, на яких буде експлуатуватися рухомий склад західноєвропейських та азіатських країн.

Для створення нових та експлуатації існуючих вагонів студенти цієї спеціальності, крім загальноінженерних дисциплін, вивчають конструкцію, теорію та розрахунок вагонів, автоматичні гальма та безпеку руху, динаміку вагонів, технологію вагонобудування та ремонту вагонів, електрообладнання вагонів, холодильне обладнання вагонів, контейнери, технічне обслуговування вагонів у експлуатації та автоматизацію виробничих процесів, а також менеджмент та маркетинг у вагоноремонтному виробництві.

Підготовку спеціалістів по цій спеціальності проводить кафедра «Вагони», де працюють 3 професори та 6 доцентів, кандидатів наук.

Для проведення навчального процесу на високому рівні у складі кафедри є необхідна лабораторна база: пасажирський вагон-лабораторія сучасної побудови, обладнаний діючим електричним устаткуванням та установкою кондиціювання повітря; лабораторія динаміки та міцності функціональних вузлів вагонів; комплексна лабораторія випробувань гальмівного устаткування локомотивів, вагонів, електропоїздів та дизель-поїздів; лабораторія автоматизації виробничих процесів у вагоноремонтному виробництві, електричного енергозабезпечення та інше. На всіх етапах навчання широко використовуються сучасні комп'ютерні технології.

Щорічно найкращі студенти кафедри приймають успішно приймають участь у міжнародних науково-технічних конференціях. Так у 2011 році на Всеукраїнській олімпіаді з рухомого складу перше місце зайняв Глущенко Артем, у 2012 році – Семененко Анна.

Для підвищення практичної підготовки студентів суттєво активізована навчальна робота на філії кафедри у вагонній дільниці ст. Харків-Сортувальний та у вагонному депо Основа. Для проведення навчального процесу на високому рівні кафедра має хорошу науково-методичну базу, викладачами кафедри за останні п’ять років видано близько сорока методичних вказівок, конспектів лекцій, навчальних посібників та підручників. У навчальних планах з’явились дисципліни, які відповідають сучасному розвитку науки і техніки в ринкових умовах. Здійснено перехід до викладання дисциплін українською мовою.

В умовах реформування залізниць України докорінно змінена концепція виконання дипломних проектів. Головним напрямком їх тематики стала реструктуризація вагонного та пасажирського господарства Укрзацізниці.

Тематика курсового і дипломного проектування є тісно пов’язаною з потребами виробництва. Щорічно служба вагонного господарства передає кафедрі свої пропозиції з проханням про розробку окремих питань організації і технології ремонту.

Студенти під час навчання проходять професійну підготовку для отримання робітничих спеціальностей у Центрі професійної підготовки, де отримують робітничі спеціальності оглядач вагонів, слюсар з ремонту рухомого складу, провідник пасажирських вагонів. Щорічно у студентських загонах успішно працюють десятки наших студентів. За сумлінну працю вони неодноразово були заохочені керівництвом Південної залізниці, а також інших залізниць України.

Отримані робітничі спеціальності допомагають не лише краще опановувати курс теоретичної підготовки, а й краще адаптуватися у колективі після початку трудової діяльності.

Кафедрою підготовлено понад трьох тисяч спеціалістів та магістрів, які працюють на різних посадах як в Україні, так і в державах СНД. Ведеться підготовка кадрів вищої кваліфікації, діє денна та заочна аспірантура, докторантура.

Після закінчення университета інженери цієї спеціальності з успіхом працюють на підприємствах вагонного господарства залізниць, вагоноремонтних та вагонобудівних заводах, у проектних та науково-дослідних організаціях.