Глейзер Наталія Володимирівна

Посада: Доцент

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат фізико-математичних наук

Рік народження: 1973

Освіта:

у 1995 році закінчила Харківський національний університет за спеціальністю «Фізик. Викладач фізики».

Кандидат фізико-математичних наук з 1999 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64. 169. 01 Інституту монокристалів НТК «Інститут монокристалів» НАН України за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика, номер диплома ДК № 004604.

Напрямок наукової діяльності:

Напрямок наукової діяльності: колективні збурення у двовимірних електронних системах.

Автор:

Автор понад 30 наукових праць: в рамках навчально-методичної роботи доцентом Глейзер Н.В. видано та підготовлено до друку 31 науково-методична та навчально-методична розробка, з них навчально-методичних – 6.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

Вибрані публікації:

  1. Глейзер Н.В., Ермолаев А.М., Рашба Г.И. Косвенное обменное взаимодействие в двумерных магнетиках. // Вісник ХНУ, серія «Фізика». – 2002. – №558, вип.6. – С.25-27.
  2. Глейзер Н.В., Ермолаев А.М., Соляник М.А., Шурдук А.И. К теории мулевого звука на поверхности нанотрубки. // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, серія «Технічні науки».- 2010. – №1(46). – С. 44-47.
  3. Глейзер Н.В., Ермолаев А.М., Рашба Г.И., Соляник М.А. Теплоемкость двумерного елктронного газа со сверхрешеткой. // Вісник ХНУ, серія «Фізика». – 2011. – №962, вип. 15. – С. 15-20.
  4. Глейзер Н.В. методичні вказівки до контрольних робіт з фізики для студентів заочної скороченої форми навчання. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – 38с.
  5. Глейзер Н.В. Атомна і ядерна фізика. Елементи зонної теорії твердих тіл: конспект лекцій. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 54с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1ФізикаАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2ФізикаКомп’ютерні інформаційно-управляючі системи