Єгорова Ірина Михайлівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н., доцент

Рік народження: 1954

Освіта:

У 1977 році закінчила Харківський інститут інженерів залізничного транспорту (ХІІТ) за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво».

Кандидат технічних наук з 2002 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів. Тема дисертації: «Удосконалення буксових роликопідшипників вантажних вагонів шляхом застосування сепараторів зі склополіаміду». Науковий керівник – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе.

Напрямок наукової діяльності:

застосування полімерних матеріалів для виготовлення сепараторів буксових роликопідшипників.

 

Автор:

25 наукових праць та учбово-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Єгорова І.М. Напружено-деформований стан сепаратора зі склополіаміду для буксового вагонного ролікопідшипника. Зб. наук. праць ХарДАЗТ. 2000. Вип. 42. С. 81-85.
  2. Егорова И.М. Расчет сепаратора буксового вагонного роликоподшипника из стеклонаполненного полиамида. Тр. ХДАМГ. 2000. Вип. 22. С. 178-182.
  3. Чихладзе Е.Д., Єгорова І.М. Оцінка міцності і деформативності склополіамідних сепараторів буксових роликопідшипників при тривалій дії навантаження. Зб. наук. праць ХарДАЗТ. 2001. Вип. 48. С. 41-47.
  4. Ляшенко О.Л., Борщов В.А., Єгорова І.М. Основи екології. Конспект лекцій. ХарДАЗТ. 2002. 145 с.
  5. Єгорова І.М. Міцність і деформативність сепаратора буксового вагонного роликопідшипника зі склополіаміду. Зб. наук. праць УкрДАЗТ. 2002. Вип. 49. С. 25-31.
  6. Єгорова І.М. Механічні властивості пластмас, які застосовуються для виготовлення сепараторів буксових вагонних роликопідшипників. Зб. наук. праць УкрДАЗТ. 2004. Вип.138. С.35-41.
  7. Егорова И.М. Напряжения и деформации, возникающие в сепараторе буксового вагонного роликоподшипника из стеклополиамида. ХГАГХ. 2004. Вип. 52. С.124-128.
  8. Єгорова І.М. Гідравліка. Конспект лекцій. УкрДАЗТ. 2013. 86 с.
  9. Борщов В.А., Егорова И.М., Гришина И.М., Николенко А.Н. Алгоритм и программа численного восстановления парной регрессии произвольного общего вида. Зб. наук. праць УкрДАЗТ. 2013. Вип.138. С.280-287.
  10. Bobrytskyi S, Logvinenko O, Anatskyi O, Yehorova I. Assessment of modern rolling stock pulling drive gear reliability. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 708, 012002.