Іванченко Дмитро Анатолійович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук

Рік народження: 1985

Освіта:

У 2007 р. закінчив Українську державну академію залізничного траспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного траспорту (Локомотиви)», кваліфікація «інженер-механік».
Вчена ступінь: кандидат технічних наук.

Напрямок наукової діяльності:

Напрямок наукової діяльності: – модернізація та підвищення надійності тягового рухомого складу, випробування та удосконалення характеристик тягового рухомого складу.

Автор:

Автор понад 30-ти наукових праць, учбово-методичних видань: (статей в журналах та збірниках праць, тез доповідей міжнародних науково-технічних конференцій, методичних та науково-методичних розробок).

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1.Матяш, В.О. Метод визначення обсягів випробувань тягового рухомого складу на основі бази технічних рішень [Текст] / В.О. Матяш, Д.А. Іванченко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ: СНУ імені Володимира Даля, 2014. – № 3 (210). – С. 86-89.
2.Іванченко, Д.А. Методы и модели выбора объема испытаний модернизированного тягового подвижного состава [Текст] / Д. А. Іванченко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2015. – № 1. – С. 257-261.
3.Фалендиш, А.П. Розробка структурно-функціональної схеми тепловоза як об’єкта випробувань [Текст] / А.П. Фалендиш, Д. А. Іванченко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія: Транспортні системи і технології. – К., 2015. – Вип. 26-27. – С. 118-124.
4.Фалендиш, А.П. Моделювання робочих параметрів модернізованих тепловозів як об’єктів випробувань [Текст] / А.П. Фалендиш, Д.А. Іванченко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2016. – № 1. – С. 71-76.
5.Ivanchenko, D. Improvement of methods and models of choice of types of acceptance trials of modernized locomotives [Text] / D. Ivanchenko // Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». – 2016. – № 2. – P. 108–112.