Колесников Олександр Володимирович

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, професор

Рік народження: 1948

Освіта:

У 1975 році закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Архітектура». Кандидат економічних наук з 1989 року.

Дисертацію захистив при Київському інженерно – будівельному інституті, номер диплома ЕК № 029122. Доктор економічних наук з 1992 року.

Дисертацію захистив при Раді Міністрів СРСР за спеціальністю 08.00.05 – «Економіка, планування та організація управління народним господарством і його галузями», номер диплома ДТ № 018118.

Напрямок наукової діяльності:

комплексне прогнозування і управління собівартістю будівельної продукції. Прогнозування та державне регулювання процесами інфляції.

Автор:

понад 90 наукових робіт.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1 Колесников О.В. Ціноутворення: навч. посібник з грифом Міністерства освіти і науки України. Київ. Центр навчальної літератури. 2010. 156с.  URL: http://www.twirpx.com/file/389726/

2 Колесников О.В. Економіко-фінансова діяльність підприємства: навч. посібник з грифом Міністерства освіти і науки України. 2010. 182с.   URL: http://www.twirpx.com/file/389726/

3 Колесников О.В. Основи наукових досліджень: навч. посібник з грифом Міністерства освіти і науки України.  Київ. Центр навчальної літератури.2011. 144с. URL: http://www.immsp.kiev.ua/postgraduate/Biblioteka_trudy/OsnjvyMetDoslilKolesnykov2011.pdf

4 Колесников А.В. Стратегия тарифов. Залізничний транспорт України.  2010. № 6. С.19

5 Колесников А.В. Напрямки зниження енерговитрат у собівартості будівельної продукції. Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. 2011. №12. С.25-27. URL:  http://eee.khpi.edu.ua/issue/view/1206/showToc

 6  Колесников А.В. Дифференциация цен в регулировании энергорынка. Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. 2011. №1. С.29-31. URL: http://eee.khpi.edu.ua/issue/view/1152

7 Колесников А.В. Амплитуда Колесникова (Амплитуда колебаний ценовых стратегий) Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. 2012. № 2. С.66-67. URL: http://eee.khpi.edu.ua/issue/view/1086

8 Колесников А.В Затраты и производство Избранные труды.  Харьков. 2013.УкрДАЗТ. 338с.

9 Колесников О.В. Математическое определение картеля в ценообразовании Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. 2017. №10,11. С. 85-88.

10 Колесников О.В.   Предпосылки возникновения сговора на локальном рынке .  Регіональна галузева та суб’єктна економіка України на шляху до євроінтеграції: матеріали  ІХ міжнар.  наук.-практ. конф., м. Харків, травень 2017. С.62. 

11 Колесников А.В. Ценовые стратегии как средство обеспечения экономической эффективности предприятия. Європейський вектор модернізації економіки: креативність. Прозорість та сталий розвиток: матеріали ХІ міжнар.наук.-практ. конф., м. Харків, травень 2019. С.351.

12 Колесников О.В. Методичне обґрунтування вивчення дисципліни «Ціноутворення у будівництві». Розвиток освітньої системи:європейський вектор : матеріали ІІ між нар. наук-метод. конф., м. Харків, 20-21 березня 2019. 

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Економіко-фінансова діяльність підприємствЗалізничні споруди та колійне господарство