Коваленко Олександр Сергійович

Посада: асистент

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1984

Освіта:

У 2006 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю “Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту».

Напрямок наукової діяльності:

Напрямок наукової діяльності: автоматизація виробничих процесів на залізничному транспорті.

Автор:

Автор понад 15 наукових робіт. В рамках навчально-методичної роботи асистентом Коваленко А.С. видано і підготовлено до друку 2 роботи.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1. Коваленко О.С. Віртуальне моделювання силового обладнання тягового рухомого складу [Текст] / О.С. Коваленко // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 143. – С. 235.
2. Коваленко О.С. Застосування методу Херста для оцінки технічного стану силового обладнання тягового рухомого складу [Текст] / О.С. Коваленко // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2015. – Вип. 151. – С. 70.
3. Коваленко О.С. Розробка і застосування комп’ютерної вимірювальної системи для випробування силового обладнання тягового рухомого складу [Текст] / О.С. Коваленко // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2016. – Вип. 160 (додаток). – С. 34.
4. Коваленко А.С. Оценка экономической эффективности применения компьютерной измерительной системы при испытании силового оборудования тягового подвижного состава [Текст] / А.С. Коваленко // Экономические аспекты логистики и качества работы железнодорожного транспорта: Материалы ІІ всероссийской научно-технической конференции с международным участием / ОмГУПС. – Омск, 2016. – С. 290-294,
5. Коваленко О.С. Сучасні методи визначення технічного стану силового обладнання тягового рухомого складу [Текст] / О.С. Коваленко // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 169 (додаток). – С. 53-55.