Мірошник Марина Анатоліївна

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1972

Освіта:

У 1994 році з відзнакою закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) за спеціальністю «Обчислювальні системи, комплекси та мережі» та отримала кваліфіцацію інженер-системотехник.
Доктор технічних наук з 2013 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.050.14 спеціальністю 05.13.05 – “Комп’ютерні системи та компоненти”.

Напрямок наукової діяльності:

SAPRдіагностика, тестування, веріфікація, комп’ютерні системи та компоненти, інформаційні технології та системи, інтелектуальні розподілені комп’ютерні системи, Cloud системи та технології, захист інформації.

Автор:

Автор понад 200 наукових праць та навчально-методичних розробок, у тому числі 185 у фахових виданнях, 5 патентів і 35 навчально-методичних розробок, серед яких 4 навчальних посібники з грифом МОН та УкрДУЗТ одна монографія.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Проектирование диагности-ческой инфраструктуры вычислительных систем и устройств на ПЛИС: монография / М. А. Мирошник // Х. : ХУПС, 2012. – 188с.
  2. Miroshnik M.A., Kotukh V.G., Selevko S.N. Application of software complex for query processing in the database management system with a view of dispatching problem solving in Grid systems. Telecommunications and radio engineering. – 2013. Vol.27, № 10. – С. 875–891.
  3. Мирошник M.А. Синтез распределенных компьютерных сред на базе компьютерных сетей / М.А. Мирошник. // Системи обробки інформації. – 2013 – №7 (114). – С. 86-89.
  4. Miroshnik M.A., Kovalenko M.A. Uses of programmable logic integrated circuits for implementations of data encryption standard and its experimental linear cryptanalysis. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2013. – №6. – С. 36-44.
  5. Мирошник M.А. Применение фильтра Калмана в многозондовом микроволновом мультиметре. // Системи обробки інформації. – 2013 – №8 (154). – С. 76-79.
  6. Klyuchnyk Igor, Miroshnik Marina, Tsekhmistro Roman, Warsza Zygmunt, Zaichenko Olga Model of influences of sensor reflections on the accuracy of microwave reflectometer. // PAK (Pomiary Automatyka Kontrola) vol. 60, nr /2014. – P. 1-4.
  7. Синтез распределенных компьютерных сред на базе компьютерных сетей. Систем и обробки інформації. – 2013 – №7 (114).
  8. Miroshnik M.A., Kovalenko M.A. Investigation of the influence of generator signal higher order propagation components and ways of its compensating in the multiprobe microwave multimeter Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2014. – №2.
  9. Мирошник М.А., Клименко Л.А.Размещение подзадач в распределенных вычислительных системах кластерно-метакомпьютерного типа Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2014. – №4.
  10. Методы защиты информации в распределенных компьютерных сетях Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2014. – №5.