Мкртичьян Дмитро Ігорович

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1979

Освіта:

У 2000 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту (ХарДАЗТ) за спеціальністю «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті».

Кандидат технічних наук з 2003 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». Тема дисертації: «Удосконалення технічних умов навантаження та кріплення штабельних вантажів на відкритому рухомому складі». Науковий керівник – д.т.н., проф. А.М. Котенко.

Напрямок наукової діяльності:

Міжнародні, змішані та інтермодальні перевезення на підставі ресурсозберігаючих технологій, умови навантаження, кріплення та перевезення вантажів залізничним транспортом.

Автор:

Понад 60 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 2 патенти.

Нагороди та подяки:

Нагрудний знак «Почесний працівник транспорту України» (2008); годинник від Генерального директора Укрзалізниці (2010); Почесна грамота Харківської обласної ради (2015, 2019).

Вибрані публікації:

  1. Данько М.І., Котенко А.М., Мкртичьян Д.І. Теорія та технічні умови навантаження та кріплення штабельних вантажів на відкритому рухомому складі: Навчальний посібник. 2004. 170 с.
  2. Бутько Т.В., Ломотько Д.В., Мкртичьян Д.І. Формування гнучкої системи логістичних ланцюгів доставки вантажу залізницями України. Східноєвропейський журнал передових технологій. 2006. № 6/2 (24). С. 13 – 19.
  3. Балака Є.І., Запара В.М., Мкртичьян Д.І. Інтелектуальна власність. Конспект лекцій. 2010. – 58 с.
  4. Мкртичьян Д.І., Валевата М.М., Семенюк О.М. Організація контейнеропотоків залізницями України на основі принципів логістики. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2013. Вип. 140. С.79-82.
  5. Котенко А.М., Мкртичьян Д.І., Ковальов А.О., Обухова А.Л. Організація виконання вантажних операцій. Конспект лекцій. 2014. 104 с.
  6. Мкртичьян Д.І., Розсоха О.В., Костєнніков О.М., Ільченко С.А. Розроблення математичної моделі прогнозування обсягів навантаження з використанням нейро-нечіткого моделювання. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2012. Вип. 133. С.45-51.
  7. Лаврухін О.В., Костєнніков О.М., Мкртичьян Д.І., Іващенко А.Д. Сучасний світовий досвід розвитку високошвидкісного руху пасажирських поїздів та дослідження перспектив його розвитку в Україні. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2015. Вип. 154. С.48-53.
  8. Лаврухін О.В., Мкртичьян Д.І., Костєнніков О.М., Каннунікова С.П., Церковнюк Ю.В. Аналіз і перспективи розвитку перевезень зернових вантажів залізничним транспортом України. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2015. Вип. 158(1). С. 31–35.
  9. Мкртичьян Д.І., Костєнніков О.М., Богомазова Г.Є. Формалізація технології управління вантажним вагонним парком. Технології та інфраструктура транспорту: міжнар. наук.-техн. конф. (Харків, 14–16 травня 2018 р.). Харків: УкрДУЗТ, 2018. Вип. 169 (додаток). С. 212–213.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Актово-претензійна роботаОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Вантажні перевезенняОрганізація перевезень і управління на транспорті