Оробінський Олександр Васильович

Посада: Доцент

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат технічних наук

Рік народження: 1956

Освіта:

У 1979 закінчив Харківський Політехнічний Інститут (ХПІ) за спеціальністю «Динаміка та міцність машин».

Кандидат технічних наук з 1991 року. Дисертацію захистив у Інституті проблем машинобудування НАН України за спеціальністю 01.02.06 – Динаміка та міцність машин, приладів та апаратури.

Напрямок наукової діяльності:

Контактні задачі пружно-пластичності та теплопровідності, витривалість вузлів і деталей ДВЗ.

Автор:

Автор понад 70 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи доцентом Оробінським О.В. видано та підготовлено до друку 36 науково-методичних та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Блох М.В., Оробінський О.В. Про модифікацію метода кінцевих елементів для рішення пружних і пластичних контактних задачю – Пробл. Міцності, 1983, №5, с. 21-27.
  2. Блох М.В., Оробінський О.В. До рішення контактної задачи теплопровідності методом кінцевих елементів. – Пробл. Міцності, 1985, №6, с. 77 – 82.
  3. Блох М.В., Нехорошев С.А., Оробінський О.В., Потіченко В.А. Контактна напружність голчатого підшипника верхньої голівки шатуна швидкохідного двохтактного дизеля. – Пробл. Міцності, 1987, №10, с. 106 – 110.
  4. Гриненко О.П., Оробінський О.В., Потіченко В.А. Визначення витривалості голчатого підшипника поршневої голівки шатуна. – Двигуни внутрішнього горіння. – Харків: Вища школа. Видавництво при Харківському Університеті, 1988, вип. 47, с. 77 – 84.
  5. Нехорошев С.А., Оробінський О.В. Покращення підшипника поршневої голівки шатуна. – Двигунобудування, №5, 1991, с. 50 – 51.
  6. Оробінський О.В. Вибір конструкції гільзи плунжера паливного насоса дизеля. – Динаміка наукових досліджень 2003, том 36, Технічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003, с. 25 – 26.
  7. Оробінський О.В., Аксьонова Н.А., Надтока О,В., Дунай Л.М. Расчетно-экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния крестовины упругой муфты коленчатого вала, Материалы ІV Международной научно – практической конференции „Актуальные проблемы современных наук- 2008”, том 18 Технические науки, – Днепроперовск (Прага): Наука і освіта, 2008. с. 33 – 37.
  8. Властивості та перспективи використання в транспортній галузі над пружних та надтвердих вуглецевих наноматеріалів. Аксьонова Н.А., Оробінський О.В., Надтока О.В. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка сучасної науки 2013», – т. 10., стор. 29-34.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Теоретична механікаБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини
2Теоретична механікаЛокомотиви та локомотивне господарство
3Теоретична механікаВагони та вагонне господарство