Пчолін Віктор Геннадійович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н., доцент

Рік народження: 1957

Освіта:

У 1979 році закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (зараз Харківський національний університет радіоелектроніки – ХНУРЕ) за спеціальністю «Прикладна математика», кваліфікація інженер-математик. У 1987 році закінчив аспірантуру при Харківському інституті радіоелектроніки.

Кандидат технічних наук з 1989 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій Раді при Харківському інституті радіоелектроніки ім. М.К. Янгеля за спеціальністю 05.13.01 «Управління в технічних системах».

Напрямок наукової діяльності:

комп’ютерні системи цифрової обробки і розпізнавання візуальних зображень, розробка спеціалізованого програмного забезпечення.

Автор:

у рамках навчально-методичної роботи доцентом Пчоліним В.Г. видано і підготовлено до друку 14 науково-методичних та навчально-методичних розробок, з них навчально-методичних − 12.

Нагороди та подяки:

у 1986 році за розробку програмного забезпечення для автоматизованого комплексу цифрової обробки телевізійних зображень В.Г. Пчолін затверджений учасником Виставки досягнень народного господарства СРСР (ВДНГ СРСР), свідоцтво № 23799.

Вибрані публікації:

  1. Пчелин В.Г. Моделирование на ЭВМ дифференциальных методов обнаружения объектов // Вопросы применения ЭВМ при разработке и исследовании технических систем — Киев: ИК АН УССР, препринт 80 41, 1980 г. — с. 3 – 8.
  2. Кацалап С.Ф., Гороховатский В.А., Пчелин В.Г. Инвариантность распознавания при интегральных преобразованиях изображений // АСУ и приборы автоматики — Харьков: Вища школа, 1983 г., вып. 68 — с. 28 – 34.
  3. Кацалап С.Ф., Нетеса С.П., Пчелин В.Г. Нелинейная фильтрация сигналов зрительной системой лягушки // Тезисы докладов Всесоюзного симпозиума “Зрение организмов и роботов” — том II, Вильнюс, 1985 г. — с. 53, 54.
  4. Майстренко А.А., Адонин В.И., Гаврашенко А.В., Лагиев А.У., Пчелин В.Г. Специализированное системное программное обеспечение многомашинного комплекса обработки изображений // АСУ и приборы автоматики — Харьков: Вища школа, 1987 г., вып. 84. — с. 20 – 26.
  5. Пчолін В.Г. Цифрова обробка зображень в технологіях створення електронних архівів технічної документації // Матеріали виступів учасників 63-ї науково-технічній конференції ХарДАЗТ і фахівців залізниць у журн. “Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті”, №5, 2001 р. — с. 123.
  6. Бантюков С.Є., Бутенко В.М., Пчолін В.Г. Конспект лекцій з дисципліни “Інформаційні системи на залізничному транспорті”. — Харків: УкрДАЗТ, 2008. — 64 с.
  7. Пчолін В.Г., Меркулов В.С., Казанко О.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Математичне моделювання на ЕОМ” для студентів будівельного факультету. — Харків: УкрДАЗТ, 2010. — 102 с.
  8. Бантюков С.Є., Бутенко В.М., Дядюн С.В., Пчолін В.Г., Пєнкіна О.Є. Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни “Інформаційні системи і технології”. — Харків: УкрДАЗТ, 2010. — 36 с.
  9. Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами. Монографія за заг. ред В.О. Тімофєєва, І.В. Чумаченко – Харків: ФОП Панов А.М., 2018. – 314 с.
  10. Дядюн С.В., Штельма О.М., Пчолін В.Г. Використання інформаційних технологій в управлінні підприємством. Міжнародна науково-практична конференція “Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2018)”, Коблево, 10–14 вересня 2018 р. Праці — Харків: ХНУРЕ, 2018. — с. 54 – 57.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Обчислювальна техніка і програмуванняУправління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
2ІнформатикаПромислове і цивільне будівництво
3Математичне моделювання машинБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини
4Математичне моделювання процесів та системОрганізація перевезень і управління на транспорті