Пономаренко Наталія Володимирівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук

Рік народження: 1978

Освіта:

У 2000 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Англійська мова, російська мова і література».

Кандидат філологічних наук з 2011 р. Дисертацію захистила за спеціальністю 10.02 02 – російська література. Тема дисертації: «Літературна та критична діяльність І. Аксакова».

Напрямок наукової діяльності:

Англійська література, порівняльне літературознавство, лінгво-країнознавчі аспекти науково-технічної термінології.

Член міжнародної спілки TESOL – Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine.

Автор:

понад 20 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. N. Ponomarenko, O. Zelenskiy, A. Grigorov, I. Nahlyuk. Technology of recycling waste lubricant greases. Pet Coal ( 2019). 61(4). pp. 667-681
  2. Пономаренко Н.В. Межкультурная коммуникация в бизнесе. Ученые записки Таврического национального университета им. Вернадского. Серия: Филология. Социальные коммуникации. Симферополь. 2013. Том 26(65). С.235-242.
  3. Пономаренко Н.В. Интернет-коммуникация корпоративных блогов. Мова і культура.(Науковий журнал). К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. 2014. Вип. 9. Т. II (163). С. 106-110.
  4. Пономаренко Н.В., Неустроєва Г.О. Важливість формування практичних навичков міжкультурногоспілкування у студентів технічних спеціальностей. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»(фаховий науковий журнал). Одеса. 2018. Вип. 32. Т. II. С. 213-215.
  5. Пономаренко Н.В., Неустроєва Г.О. Особливості використанн автентичних текстів для розвитку навичков міжкультурного спілкування у студентів комп’ютерних спеціальностей. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» (фаховий науковий журнал). Одеса 2018.Вип. 34. Т. II (163). С. 146-148.
  6. Пономаренко Н.В.,Неустроєва Г.О. Важливість формування практичних навичків міжкультурного спілкування у студентів технічних спеціальностей Мова і культура. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. Вип. 32. Т. II (163), с. 213-215.
  7. Пономаренко Н.В.,Неустроєва Г.О. Формування наукових понять в ході вивчення мовнихдисциплін. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» (фаховий науковий журнал), Одеса. 2019.Вип.37. Т. II (130). С. 118-120- 130с. (The Journal is indexed by Index Copernicus and other databases).
  8. Пономаренко  Н.В. Особливості навчання письмовій науковій мові для формування особливих компетенцій у студентів технічних спеціальностей. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», Одеса 2019. Вип. 41. Т. II (118). С. 112-114.
  9. Пономаренко  Н.В .«Використання інформаційних технологій як необхідна складова під час оптимізації навчального процесу в університеті. Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень. Міжнародна науково-практична конференція 13 – 14 грудня 2019  р. м. Львів. Львів ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2019. с.116-117

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Англійська моваПерелік освітніх програм
2Ділова англійська моваПерелік освітніх програм
3Практичний курс (англійська мова) граматикаПереклад та англійська мова і література
4ПедігогікаПереклад та англійська мова і література