Прогонний Олексій Миколайович

Прогонний Олексій Миколайович

Посада: Декан факультету ІКСТ

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1960

Освіта:

У 1987 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Автоматика, телемеханіка і зв’язок на залізничному транспорті».

Кандидат технічних наук з 2000 року. Дисертацію захистив у Харківській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». Тема дисертаційної роботи: «Разработка и исследование электромагнитного замедлителя-ускорителя для подгорочных путей железнодорожных станций».

Член-кореспондент Транспортной академії України.

Напрямок наукової діяльності:

автоматизація перевізних процесів.

Автор:

понад 40 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи видав понад 20 науково-методичних та навчально-методичних розробок, в тому числі один підручник (у співавторстві).

Нагороди та подяки:

“________________”

Вибрані публікації:

  1. Бабаєв, М.М. Електротехніка та електромеханіка систем залізничної автоматики [Текст]: підручник / М.М. Бабаєв, М.Г. Давиденко, Г.І. Загарій [та ін.] – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 608 с.
  2. Прогонний, О.М. Реалізація швидкості руху відчепів на підгіркових коліях сортувальних станцій при застосуванні електромагнітного сповільнювача-прискорювача [Текст] / О.М. Прогонний, П.Я. Придубков, О.І. Семененко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2004. – № 6. – С. 26-29.
  3. Придубков, П.Я. Магнитное поле рельсовых цепей и электромагнитные параметры систем транспортных средств [Текст] / П.Я. Придубков, О.М. Прогонний, О.М. Ананьєва // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків, 2012. – Вип. 128. – С. 75-83.
  4. Шимків, М.В. Метод моніторингу спектру на основі цифрової узгодженої фільтрації [Текст] / М.В. Шимків, В.П. Лисечко, О.М. Прогонний, А.М. Гуменюк // Зб. наук. праць. – Харків: ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – С. 328-334.
  5. А.С. № №1798232. Электродинамический замедлитель вагонов [Текст] / В.М. Соколов, Е.В. Нагорный, А.Н. Прогонный, И.В. Берестов, А.Ф. Майборода. – Выдано 5.06.1990.
  6. Патент України на винахід №23189А. Спосіб визначення напряму магнітного потоку носія інформації [Текст] / Ю.В. Соболєв, В.М. Соколов, П.Я. Придубков, О.М.Прогонний, А.М. Пронін. – Виданий 19.05.1998р.