Рогаль Віталій Валерійович

Посада: старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1978

Освіта:

У 2001 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю „Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (Локомотиви)”.

Напрямок наукової діяльності:

Коло наукових інтересів: контроль стану та діагностування вузлів і механізмів тягового рухомого складу залізничного транспорту.

Автор:

Автор 26 публікацій, з них 13 наукових статей, 1 патент на корисну модель, 7 тез доповідей науково-технічних конференцій та 5 звітів з НДР.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1. Пузир В.Г., Дацун Ю.М. Рогаль В.В. Удосконалення системи технічного обслуговування магістральних електровозів на базі інформації про фактичний технічний стан. Програма і тези доповідей 76 Міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». Харків 2014.
2. Устенко О.В., Рогаль В.В. Особливості моделювання характеристик зношень елементів підшипникових вузлів екіпажних частин тягового рухомого складу в системі його передрейсової підготовки. // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – № 132 С 33-36.
3. Рогаль В.В. Оцінка стану підшипникових вузлів при проведенні передрейсової підготовки за розподілом станів елементів. // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – № 108 С 183-189.
4. Рогаль В.В., Ремез І.В. Застосування послідовного методу дослідження при контролі стану підшипникових вузлів локомотивів в процесі передрейсової підготовки локомотивів. // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – № 107 С
5. Рогаль В.В., Скрипка О.Г. Методика розрахунку термінів проведення обслуговувань буксових вузлів локомотивів в системі їх перед рейсової підготовки. // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2008. – № 96 С 115-120