Сергієнко Максим Олегович

Сергієнко Максим Олегович

Посада: аспірант

Науковий ступінь, вчене звання: аспірант

Рік народження: 1995

Освіта:

У 2017 році закінчив Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ) за спеціальністю «Вагони та вагонне господарство». З 2018 р. – аспірант Українського державного університету залізничного транспорту за спеціальністю 273 – залізничний транспорт.

Напрямок наукової діяльності:

Удосконалення методів оцінки ресурсу кузовів пасажирських вагонів.

Автор:

Автор понад 5 наукових праць.

Нагороди та подяки:

немає

Вибрані публікації:

1. Мартинов, І. Е. Аналіз технічного стану кузовів пасажирських вагонів / І. Е. Мартинов, А. В. Труфанова, Ю. С.,Павленко, М. О. Сергієнко // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018.– № 45 (1321). – С. 41-46. – doi:10.20998/2413-4295.2018.45.06.
2. Мартинов І.Е., Труфанова А.В., Сергієнко М.О., До питань прогнозування залишкового ресурсу рам пасажирських вагонів. Збір. наук. пр. ДУІТ. Серія «Транспортні системи і технології» 2019, вип 34, ст. 146. М. Київ.
3. Труфанова А. В., Сергієнко М. О. Дослідження кузовів пасажирських вагонів, Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 2020 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. ; [редкол. : М. Ф. Смирний, Н. І. Кульбашна]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 95 с.
4. Труфанова А. В., Сергієнко М. О. Дослідження технічного стану кузовів пасажирських вагонів., Всеукр. конф. «Вагони нового покоління: із ХХ в ХХІ сторіччя», Харків, 2020 р. / Збірник наук пр. УкрДУЗТ, Харків – 2019 р., вип. 184, с. 21