Шраменко Олена Вікторівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук

Рік народження: 1975

Освіта:

У 1998 році закінчила з відзнакою Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Транспортний менеджмент».

Кандидат економічних наук з 2004 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 64.820.05 в Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.07.04 – економіка транспорту і зв’язку. Тема дисертації: «Підвищення ефективності функціонування природних монополій в умовах ринку (за матеріалами залізничного транспорту)» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

У 2011 році отримала другу вищу освіту у Харківському національному педагогічному університеті ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Психологія».

Напрямок наукової діяльності:

стратегічне партнерство та інтеграція підприємств в умовах глобалізації ринку.

Автор:

понад 80 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Шраменко О. В. Аналіз альтернативних рішень формування технічної бази залізничного транспорту в умовах розвитку мультимодальних перевезень.  Вісник економіки транспорту і промисловості.  2015. №50. С.210-214.
 2.  Шраменко Е.В. Изменение вектора мировых экономических процессов в разрезе развития транснациональных корпораций. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016.  №54.  С.402-406.
 3.  Шраменко О. В. Забезпечення інфраструктурної безпеки залізничного транспорту.  Вісник економіки транспорту і промисловості.  2016. №56. С. 113-118.
 4.  Шраменко О.В., Полякова О.М. Сучасні тенденції розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні і світі. Вісник економіки транспорту і промисловості (Спецвипуск). 2017. №58. С. 126-134.
 5.  Шраменко О. В. Удосконалення державного регулювання підприємницької діяльності на основі розвитку інформатизації економічних операцій. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. №59. С. 32-37.
 6.  Шраменко О. В., Полякова О. М. Державне регулювання природних монополій в умовах глобальної економіки та розвитку науково-технічного прогресу.  Економіка та суспільство. 2018.  № 16. С.226-232. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/35.pdf.
 7. Olena Dikan, Olena Polyakova, Olena Shramenko, Marina Ustenko, Anna Rekun.  Specifics of Participation of Industrial Companies of the Railway Transport in Ukraine in Functioning of Innovation-Oriented Industrial Logistic Clusters. International Journal of Engineering & Technology. 2018.  №7 (4.3).  P. 426-431
 8.  Дикань В.Л., Шраменко О.В. Стратегічні орієнтири державного регулювання суб’єктів малого та середнього бізнесу.  Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому просторі: монографія / За ред. д.е.н., проф. Ареф’євої О.В. ‑ К.: ФОП Маслаков, 2019.  С. 47- 55.
 9.  Полякова О.М., Шраменко О.В. Інфраструктурна складова забезпечення економічної безпеки держави (на прикладі залізничного транспорту). Ensuring national economic security in the context of geopolitical transformations: monograph / under the general editorship of Doctor of Economics, Professor L.L. Kalinichenko. – Higher School of Social and Economic. Przeworsk: WSSG, 2019.  P. 32 – 45.
 10.  Kompaniets V., Polevaya V., Poliakova E., Shramenko E. Readiness of workers for a new economy in condition of systemic changes (man – technologies – economy). SHS Web of Conferences. 2019. Vol.67 (2019). Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics”. DOI:https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706028
 11. Шраменко О.В., Українська Л.О. Вплив еволюційних процесів на розвиток інфраструктури залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості.  2019. №68.  С. 144-150

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Техніко-економічне обгрунтування проектівОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Техніко-економічне обгрунтування проектівСпеціалізовані комп’ютерні системи
3Конкурентна стратегія підприємствЕкономіка підприємства
4Економіка локомотивного господарстваУправління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
5Стратегічне управління підприємствомЕкономіка підприємства