Ситковська Марина Ігорівна

Посада: Старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1967

Освіта:

У 1990 р. закінчила філологічний факультет Харківського державного університету ім. М. Горького за спеціальністю „Філолог. Викладач російської мови та літератури”.

Напрямок наукової діяльності:

Мовознавство, лінгвокультурологія, методика інтенсивного навчання іноземним мовам.

Автор:

52 наукових публікацій, з них: 42 наукових праць, 8 навчально-методичні розробки, 2 навчальних посібники з грифом міністерства освіти.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Ситковская М.И. Психологический портрет М.Ю. Лермонтова глазами современников. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Випуск 8. – Х., ХНМУ., 2014. – С. 214-220.
 2. Ситковская М.И., Королева Е.В. Значение самостоятельной работы в процес се обучения русскому языку иностранных студентов из стран ближнего зарубежья. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Випуск 8. – Х., ХНМУ., 2014. – С. 220-226.
 3. Ситковская М.И., Мирошник Л.И., Красникова С.А. Информационная піддержка как средство адаптации иностранных студентов. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Випуск 9. – Х., ХНМУ., 2015. – С. 61-63.
 4. Ситковская М.И., Мирошник Л.И. Основные параметры вторичной профессиональной языковой личности в неязыковом вузе. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Випуск 9. – Х., ХНМУ., 2015. – С. 93-95.
 5. Ситковская М.И., Шафоростова С.Г. К вопросу о влиянии организации язика на способ мышления и модель поведения (на материале китайського язика и культуры). – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Випуск 9. – Х., ХНМУ., 2015. – С. 96-99
 6. Ситковская М.И., Шафоростова С.Г., Гальперин Г. Роль имиджа преподавателя высшей школы в учебном процессе. – – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Випуск 9. – Х., ХНМУ., 2015. – С. 119-122.
 7. Ситковская М.И. Аспектная работа с железнодорожной терминологией в иноязычной аудитори на продвинутом этапе. – /Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. –Х, НФУ., 2017. – С. 71-75.
 8. Ситковська М.І. Деякі питання викладання наукового стилю мовлення студентам з країн близького зарубіжжя . – Матеріали Всеукраънськоъ науково-практичної конференції Випуск 11. – Х., ХНМУ, 2017. – С.265-271.
 9. Ситковська М.І. Навчальний текст зі спеціальності технічного профілю як особлива комунікативно-інформаційна одиниця – Матеріали міжнародного науково-практичного семінару. – Х., ХНУБА. , 2016. – С. 153-155 (електронний ресурс).
 10. Ситковська М.І., Корольова О.В. Місце та роль дистанційного навчання в освітньому процесі. – Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. – Х., ХНАДУ, 2017. – С. 134-139.(електронний ресурс).
 11. Ситковська М.І. Засоби нейтралізації критики в діловому спілкуванні. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Х., ХНАДУ, 2017. – С. 560-564

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Російська моваАвтомотриси, автодрезини та спеціальні машини залізничного транспорту