Смачило Юлія Володимирівна

Посада: асистент

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1992

Освіта:

У 2014 році з відзнакою закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)”. У цьому ж році була прикріплена здобувачем на кафедру „Залізничні станції та вузли”. З 2015 року навчається у заочній аспірантурі.

Напрямок наукової діяльності:

Підвищення ефективності функціонування дирекції залізничних перевезень на основі комплексної оцінки рівня безпеки руху.

Автор:

Автор 14 наукових праць. З них 7 наукових статей(2 з яких включені до наукометричної бази Scopus), 7 публікацій у науково-практичних збірниках конференцій.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1. Розсоха О.В., Смачило Ю.В. Аналіз функціонування систем управління безпекою руху поїздів на залізницях країн Євросоюзу. Збірник наукових праць. Харків: УкрДАЗТ, 2015. Вип. 151. – С. 4-11. (Фахове видання).

2. Огар, О. М. Функціонування систем управління безпекою руху на залізницях України та Росії / О. М. Огар, Ю. О. Пазойський, О. В Розсоха, О. А. Сідраков, Ю. В. Смачило // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2015. – Вип. 156. – С. 18−27. (Фахове видання)

3. Розсоха, О.В., Смачило Ю.В. Аналіз і особливості існуючих наукових підходів щодо визначення рівня безпеки руху. Зб. наук. пр. Держ. економ.-технолог. ун-ту трансп. Серія: Транспортні системи і технології. Київ, 2016. Вип. 28. – С. 202–214. (Фахове видання).

4. Смачило Ю. В. Доцільність розроблення нових методів оцінки рівня безпеки руху на залізницях України. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Харків: УкрДУЗТ, 2017. Вип. 4. С. 63−64.

5. Розсоха А. В.  Смачило Ю. В. Управление рисками возникновения транспортных происшествий на железнодорожном транспорте.Management, safetyandecology. Education public science: Proceedings of the International scientific technical conference. Volume 3. Bulgaria, Scientific technical union of mechanical engineering “Industry-4.0” Veliko Tarnovo: Scientific technical union of mechanical engineering “Industry-4.0”. 2017. – С. 252–254.

6. Ohar O., Rozsokha O., Kutsenko M., Smachilo Y.Evaluation of the railway traffic safety level using the additive resultant indicator. Easten-european jornal of enterprise technologies. 2017. Issue 6/3(90). – P. 48−57. doi: 10.15587/1729-4061.2017.119237.  

7. Розсоха О. В.  Смачило Ю. В., Павленко О. М. Оптимізація конструкції розв’язок підходів залізничного вузла для умов швидкісного руху поїздів. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2018.  Вип. 3  С. 23−30.

8. Смачило Ю. В. Кластерізація транспортних подій за критерієм матеріального збитку. 80-та міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». – 2018.

9. Огар О. М. Розсоха О. В., Шаповал Г. В, Смачило Ю. В. Розподіл транспортних подій на залізницях України за категоріями залежно від тяжкості наслідків. Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. 2018. Вип. 3(75). 

10. Оhar, О., Rozsokha O.,  Kutsenko M., Smachilo Y. Evaluation of traffic safety using additive resulting indicator. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – № 6/3 (90). – 2017 – P. 48-57.

11. Panchenko S., Ohar О., Kutsenko M., Smachilo J. A method of complex calculation of rational structural parameters of railway humps. Acta polytechnica. – Vol.58. – №6. – 2018. – P. 370-377.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Залізничні станції та вузлиОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Основи наукових досліджень та інженерної творчостіОрганізація перевезень і управління на транспорті