Возненко Сергій Іванович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1971

Освіта:

У 1988 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту (ХІІТ) за спеціальністю «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство».

Кандидат технічних наук з 1999 р. Дисертацію захистив у спеціалізованійвченійраді Д 64.056.04 за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали, конструкції та споруди.

Тема дисертації: Герметизирующие композиции на основе цемента и КУС для обводненных тоннелей. Науковий керівник – д.х.н., проф. А.М. Плугін.

Напрямок наукової діяльності:

Ремонтні склади для штучних споруд. Подовження строку служби споруд.

Автор:

Автор 37 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Плугин А.Н., Плугин А.А., Калинин О.А., Возненко С.И., Мирошниченко С.В., Плугин Д.А. Механизм и количественная оценка долговечности бетона //Сборник трудов по технической химии, Киев, 1997, – С. 355-362.
  2. Плугин А.Н., Плугин А.А., Калинин О.А., Мирошниченко С.В., Возненко С.И, Шумик Д.В. Проникаемость гидроизоляционных составов при нагнетании в трещины скальных пород //Науковий вісник будівництва, Вип. 5, Харків, ХДТУБА, 1999, – С. 31-37.
  3. Плугін А.М., Калінін О.А., Возненко С.І., Плугін А.А., Мірошніченко С.В. Відновлення експлуатаційних властивостей матеріалів і конструкцій //Навчальний посібник, част. 1, Харків, ХарДАЗТ, 1998, 117 с.
  4. Плугін А.М., Калінін О.А., Возненко С.І., Плугін А.А., Мірошніченко С.В. Відновлення експлуатаційних властивостей матеріалів і конструкцій //Навчальний посібник, част. 2, Харків, ХарДАЗТ, 1999, 89 с.
  5. Возненко С.И., Герметизирующие композиции на основе цемента и КУС для обводненных тоннелей //Дисс.канд.тех.наук.- Харьков УкрГАЖД, 1999. – 171 с.
  6. Плугін А.М., Плугін Д.А., Мірошніченко С.В., Возненко С.І Методика кількісної оцінки вя’зкотекучих рідин за допомогою віскозиметрів типу ВЗ-4 Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті. Зб.наук.пр. – Харків: ХарДАЗТ, 2000. – Вип. 37.
  7. Плугін А.М., Возненко С.І. Мірошніченко С.В., Плугін Д.А., Коршиков Л.А. Дослідження структури кам’яновугільно-епоксидних композицій Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті. Зб.наук.пр. – Харків: ХарДАЗТ, 2000. – Вип. 37.
  8. Плугін А.М., Плугін А.А., Калінін О.А., Мірошниченко С.В., Возненко С.І., Шумик Д.В., Плугін Д.А. Відновлення та захист промислових будівель та споруд на залізничному транспорті Навчальний посібник – Ч.1.- Х.: ХарДАЗТ, 2000. 137 с.
  9. Плугін А.М., Плугін А.А., Калінін О.А., Мірошниченко С.В., Возненко С.І., Шумик Д.В., Плугін Д.А. Відновлення та захист промислових будівель та споруд на залізничному транспорті Навчальний посібник – Ч.2.- Х.: ХарДАЗТ, 2000. 74 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Залізнична колія (земляне полотно)Залізничні споруди та колійне господарство