Студенство

Студентська рада

Останнє оновлення: П'ятниця, 23 березня 2018, 07:30

Студентське самоврядування це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Університетом.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Університету. Усі студенти, які навчаються в Університеті, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Університетом. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, Статутом Університету та цим Положенням.

В Університеті органи студентського самоврядування мають форму студентських рад.

Студентське самоврядування в Університеті здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, Університету.

В Університеті діють такі органи студентського самоврядування:

  1. конференція студентів Університету;
  2. студентська рада Університету;
  3. конференція студентів факультету;
  4. студентські ради факультетів;
  5. загальні збори мешканців гуртожитку;
  6. студентські ради гуртожитків.

Склад студентської ради Університету:

Голова студентської ради Університету –
Попков Владислав Валерійович, студент 5 курсу;

Голова студентської ради факультету ІКСТ –
Кладко Анастасія Сергіївна, студентка 3 курсу;

Голова студентської ради будівельного факультету –
Змійова Аліна Віталіївна,студентка 2 курсу;

Голова студентської ради механіко-енергетичного факультету –
Козацька Юлія Вікторівна, студентка 4 курсу;

Голова студентської ради економічного факультету –
Калініченко Катерина Вячеславівна, студентка 3 курсу;

Голова студентської ради ННЦГО – 
Богоутдінова Діана Дмитрівна, студентка 1 курсу;

Голова студентської ради факультету УПП –
Мальцев Олександр Андрійович, студент 3 курсу;

Голова студентської ради гуртожитку №1/1 –
Рій Валерій Геннадійович, студент 5 курсу;

Голова студентської ради гуртожитку №1/2 – 
Біжан Василь Вікторович, студент 4 курсу;

Голова студентської ради гуртожитку №3 –
Халяндра Денис Ярославович, студент 2 курсу;

Голова студентської ради гуртожитку №4/1 –
Холод Ксенія Віталіївна, студентка 3 курсу;

Голова студентської ради гуртожитку №4/2 –
Цивковський Денис Олександрович, студент 3 курсу;

Голова студентської ради гуртожитку №4/3 –
Гавриленко Вадим Романович,студент 3 курсу .