Кафедри факультету УПП

Науково-дослідна робота кафедри

Останнє оновлення: Понеділок, 12 вересня 2016, 07:50

Перелік основних видів наукової роботи на кафедрі ТСЛ формується згідно наказу МОН №450 від 07.08.2002 та положення, затвердженого вченою радою УкрДУЗТ протоколом №5 від 27 травня 2014, а саме:

  • Фахівці кафедри ТСЛ беруть участь у роботі над держбюджетною темою «Формування та шляхи реалізації організаційно-технологічної моделі використання вантажних вагонів у міжнародних перевезеннях» 4/1-2015Б ДР 0115U000275.
  • На кафедрі покращився стан наукової роботи зі студентами. Так магістрант Бондаренко О.В. (12-V-УПП) під керівництвом проф. Є.С.Альошинського зайняв 1 місце на Всеукраїнської студентської олімпіаді з транспортних технологій. 1 місце на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Логістика. Управління ланцюгом постачання», 1 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Транспортні технології», 2 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Транспортні системи». Для участі в конкурсі студентських робот підготовлено 4 роботи. Крім того, під керівництвом проф. Є.С. Альошинського команда студентів УкрДУЗТ зайняла 1 місце на Всеукраїнської студентської олімпіаді з транспортних технологій, а під керівництвом доц. Д.С. Лючкова - 1 місце на Всеукраїнської студентської олімпіаді з транспортних систем.

За 2014-2015 рік співробітниками та аспірантами кафедри ТСЛ видано 23 наукових статей, 22 тези доповідей, підготовлено одну заявку на патент України. Здійснено рецензування 1 монографій, 1 дисертації на здобуття ступеня доктора та 5 дисертацій – на здобуття кандидата наук.

У червні 2015 року на кафедрі ТСЛ відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Примаченко Г.О.