Кафедри факультету УПП

Завідувач кафедри

Останнє оновлення: П'ятниця, 29 березня 2019, 19:25

Ломотько Денис Вікторович,
доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України.

 

 LomotkoDV

 

 

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholar

The Open Researcher & Contributor ID (ORCID) http://orcid.org/0000-0002-7624-2925

Персональний ідентифікатор вченого Web of Science ResearcherID: C-1961-2015

Рік народження: 1974

Освіта:  Освіта вища. У 1996 р. з відзнакою закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті».

Науковий ступінь кандидата технічних наук присуджено в 2001 році. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захистив за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.

Вчене звання доцента кафедри управління вантажною та комерційною роботою присвоєно у 2003 році.

Науковий ступінь доктора технічних наук присуджено у 2009 році зі спеціальності 05.22.01 – транспортні системи.

Вчене звання професора кафедри управління вантажною та комерційною роботою присвоєно у 2010 році.

Академік Транспортної академії України з 2010 року.

З 2000 по теперішній час працював доцентом кафедри управління вантажною та комерційною роботою, деканом факультету управління процесами перевезень , докторантом кафедри управління експлуатаційною роботою, завідувачем кафедри управління вантажною та комерційною роботою, проректором з наукової роботи, професором кафедри транспортних систем та логістики, завідувачем кафедри транспортних систем та логістики Українського державного університету залізничного транспорту.

Напрямок наукової діяльності - питання удосконалення логістичної структури і системи управління залізниць в межах ринкових відносин, перехід до сучасних форм та методів у вантажній та комерційній роботі, проблеми взаємодії видів транспорту. Формування транспортного процесу залізниць на базі логістичних принципів. Підготував 4-х кандидатів наук. Керує підготовкою 4-х аспірантів

Має 272 публікації, з них 134 наукових, 4 патенти (свідоцтва на твір) та 27 навчально-методичного характеру, у тому числі 5 у виданнях, що включені до міжнародних науково метричних баз, рекомендованих МОН.

Вибрані публікації:

Назва роботиВихідні даніАвтори
1 Microsoft SQL Server: учебный курс. Харьков: Фолио, 2000 г. – 498 с. Ломотько Д.В.,
Глушаков С.В.
2 Работа в сети Internet: учебный курс. Харьков: Фолио, 2000 г. – 330 с. Ломотько Д.В.,
Глушаков С.В.,
Сурядный А.С.
3 Методика оценки качества работы центров фирменного транспортно-экспедиционного обслуживания. Залізничний транспорт України.- 1998.- №2-3.- с.21-23. Ломотько Д.В.,
Запара В.М.
4 Прогнозирование спроса на рынке транспортных услуг. Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте №4, 1999. - с. 59-64 Ломотько Д.В.
5 О моделировании взаимодействия железнодорожного и автомобильного транспорта при завозе-вывозе грузов. Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте №1, 2000. - с. 85-89. Ломотько Д.В.
6 Технологія транспортно-експедиційного обслуговування з використанням гнучких тарифів. Залізничний транспорт України №5, 2002. – с. 52 – 53. Ломотько Д.В.
7 Проблеми вибору комплексу транспортних послуг при взаємодії залізниці та вантажовласника. Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте №4,5, 2004. - с. 10-12. Бутько Т.В.,
Ломотько Д.В.,
Мкртичьян Д.І.
8 Удосконалення методичних підходів до побудови тарифних схем з метою підвищення конкурентоспроможності залізниць на ринку вантажних перевезень. Зб. Наукових праць УкрДАЗТ. Випуск 62. Харків, 2004, с. 83-93. Ломотько Д.В.,
Запара В.М.,
Колесникова Н.М.
9 Розробка моделі прогнозування пасажиро потоку на основі апарату нейронних мереж. Зб. Наукових праць УкрДАЗТ. Випуск 66. Харків, 2005, с. 11-16. Бутько Т.В.,
Ломотько Д.В.,
Прохорченко А.В.
10 До питання оптимізації розподілу рухомого складу під навантаження на залізничному полігоні. Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте № 4, 2005. - с.96-101. Ломотько Д.В.,
Кузнєцов М.М.
11 Підвищення ефективності технології розподілу рухомого складу на полігоні. Зб. Наукових праць ДонІІЗТ УкрДАЗТ. Випуск 3. Донецьк, 2005.- с. 5. Ломотько Д.В.
12 До питання підвищення якості обслуговування вантажовласників на основі створення сервісного логістичного центру. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті № 1, 2006. - с. 12-16. Ломотько Д.В.
13 Формування нечіткої бази знань та системи підтримки прийняття рішення у підрозділах залізниць. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті № 2, 2006. - с. 52-58. Ломотько Д.В.
14 Оптимізація маршруту прямування поїздів з урахуванням логістичного принципу «точно у строк». Залізничний транспорт України №5, 2006.- с. 69-71. Ломотько Д.В.
15 Методологічний підхід щодо створення структури логістичного центру залізниць України. Залізничний транспорт України №1, 2007.- с. 29-33. Козак В.В.,
Бутько Т.В.,
Ломотько Д.В.,
Кулешов В.М.
16 Наукова школа залізничної академії з експлуатації залізничного транспорту в рішенні прикладних задач галузі. Залізничний транспорт України №5, 2006.- с. 43-44. Данько М.І.,
Бутько Т.В.
Ломотько Д.В.
17 Оптимізація технології функціонування залізничних підрозділів на базі моделі розподілу ресурсів на мережі Петрі. Залізничний транспорт України №3, 2007.- с. 19-22. Бутько Т.В.,
Ломотько Д.В.
18 Підвищення ефективності технології функціонування залізничних підрозділів за рахунок оптимізації процесу лізингу рухомого складу. Зб. Наукових праць ДонІІЗТ УкрДАЗТ. Випуск 9. Донецьк, 2007.- с.8-19. Ломотько Д.В.,
Панкратов В.І.
19 Перспективи організації інформаційної взаємодії учасників перевезення в умовах залізнично-водних транспортно- логістичних вузлів. Залізничний транспорт України №6, 2007.- с. 62-65. Бутько Т.В.,
Ломотько Д.В.
20 Розробка моделі функціонування пунктів переробки контейнерних вантажів з використанням мереж Петрі. Східно- Європейський журнал передових технологій № 1/2 (31), 2008. – с.29-31. Ломотько Д.В.,
Альошинський Є.С.
21 Удосконалення роботи прикордонних переходів при зміні ширини колії. Східно- Європейський журнал передових технологій № 3/3 (33), 2008. – C.47-50. Ломотько Д.В.,
Обухова А.Л.,
Федорко І.П.
22 Методологічний аспект формування транспортного процесу залізниць України на базі логістичних принципів. Зб. Наук. праць.- Харків: УкрДАЗТ, 2009.- Вип. 102. – С.138-147. Ломотько Д.В.
23 Формирование логистической технологии «сухой порт». Железнодорожный транспорт, № 4.- 2009. – С. 52-55. Бутько Т.В.,
Ломотько Д.В.,
Панкратов В.І.
24 Методологічний підхід до формування логістичних технологій на залізничному транспорті. Залізничний транспорт України №4, 2010. – С.47-49. Бутько Т.В.,
Ломотько Д.В.
25 Перспективы в организации грузовых железнодорожных перевозок между Украиной и другими государствами-членами ОСЖД. Бюллетень ОСЖД. - № 3-4 (311-312). – Варшава, 2010. – С. 22-25. Козак В.В.,
Данько Н.И.,
Ломотько Д.В.,
Алёшинский Е.С.
26 Обновление подвижного состава с учетом жизненного цикла. Железнодорожный транспорт №12, 2011. – С.42-44. Данько Н.И.,
Тартаковский Э.Д.,
Ломотько Д.В.,
Фалендиш А.П.,
Калабухин Ю.Е.
27 Науковий підхід до визначення оцінки якості транспортних ресурсів залізниць. Залізничний транспорт України №3/4, 2012. – С.31-33. Ломотько Д.В.,
Бронза С.Д.,
Ковальова О.В.
28 Разработка системы поддержки принятия решений машинистом локомотива. Наука и образование транспорту : материалы V Международной научно-практической конференции (2012, Самара). Международная научно-практическая конференция «Наука и образование транспорту», 2012 г. [Текст]. – Самара : СамГУПС, 2012. – с. 14-15. Ломотько Д.В.,
Горобченко А.Н.
29 Разработка организационно-технологической модели управления парком грузовых вагонов разной формы собственности. Инновационный транспорт. Научно-публицистическое издание. - г. Екатеринбург: УрГУПС.-№ 4 (5), 2012 г.- С. 8-13. Н.И. Данько,
Д.В. Ломотько,
В.В. Кулешов
30 Dynamics distribution of mathematical expectations of number of vans in cargo rail junction. Science, technology and higher education. Materials of the international research and practice conference. Vol. II. – Westwood, Canada, 2012 – P. 448-454. Lomotko D.V.,
Bronza S.D.,
Ovchiev M. Zh.
31 Совершенствование технологии работы с местными грузами на железнодорожном полигоне. Инновационный транспорт. Научно-публицистическое издание. - г. Екатеринбург: УрГУПС.-№ 2, 2013 г.- С. 9-14. Д.В. Ломотько,
Д.В.Каневская
32 Методологический аспект создания концепции и структуры логистического центра железных дорог Украины. Сборник научных трудов SWorld.-Выпуск 2 Том 1. Иваново: МАРКОВА АД-, 2014.- С. 74-76. Ломотько Д.В.,
Грудзицкий Л.А.,
Федоко И.П.
33 Пат. №100311 Україна, МПК12 B61D 47/00, B65G 63/00, B60P 1/00. СПОСІБ ВИКОНАННЯ ВАНТАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ НА КОНТЕЙНЕРНОМУ ТЕРМІНАЛІ / Данько М.І., Котенко А.М., Ломотько Д.В., Дунаєвський Л.М., Шилаєв П.С.; заявник і патентовласник Українська державна академія залізничного транспорту. - № а 201105423; заявл. 27.04.2011; опубл. 10.12.2012, Бюл.№23/2012. - 3 с. : ил. опубл. 10.12.2012, Бюл.№23/2012. - 3 с. Данько М.І.,
Котенко А.М.,
Ломотько Д.В.,
Дунаєвський Л.М.,
Шилаєв П.С.
34 Логистическое управление грузо- и вагонопотоками. Монографія. Труды специалистов Украинской государственной академии железнодорожного транспорта // ISBN: 978-3-639-69922-7. Под. ред. Ломотько Д.В. - Palmarium Academic Publishing Saarbrucken: Deutschland/, 2014 - 105 с.  
 35 Формування технології мультимодальних швидкісних пасажирських перевезень за участю залізниць Вагонний парк: міжнародний професійний журнал.-2017.- № 5-6 (122-123).- С.42-47. Д.В.Ломотько, Д.Г.Воскобойников, М.С.Листопад, А.Д.Сірадчук

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Методи наукових досліджень та інтелектуальна власність 275 / Магістр
2 Основи наукових досліджень та інженерної творчості 275 / Бакалавр
3 Логістика 275 / Бакалавр
4 Міжнародні транспортні організації та транспортне право 275 / Магістр
5 Сервіс та бізнес на транспорті 273, 275, 530281-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPCR/ Магістр високошвидкісних магістралей
6 Інформаційні системи та технології 275 / Бакалавр