Пробне фахове вступне випробування для випускників коледжів та технікумів

СпеціальністьПрограма підготовки
Факультет “Економічний”
051 – «Економіка»
076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
https://forms.gle/JVcbiY9yDo3w4rB4A
071 – «Облік і оподаткування»https://forms.gle/yAhTfhJBfNVBkXBY9
072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»https://forms.gle/3BX7Ad7veRphgdD59
073 – «Менеджмент»https://forms.gle/u4svC9PYHT6dCK6P7
075 – «Маркетинг»https://forms.gle/ei73GPsnEUmhoRLRA
281 – «Публічне управління і адміністрування»https://forms.gle/SLfqHYPvz4hLBABe7
Факультет “Інформаційно-керуючих систем та технологій”
123 – «Комп’ютерна інженерія»,
126 – «Інформаційні системи та технології»
https://forms.gle/t4PUN4eLCqjqSxzz9
151 – «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології»
273 – «Залізничний транспорт(Організація контролю систем керування рухом поїздів)»
https://forms.gle/MR9YDQx9jEA5JAB59
172 – «Телекомунікації та радіотехніка»https://forms.gle/7s3MZp3GjqULHA4J9
Факультет “Управління процесами перевезень”
275 – «Транспортні технології (залізничний транспорт)» (Організація перевезень і управління на транспорті)https://forms.gle/bFvi81eg7eL9expu9
Факультет “Механіко-енергетичний”
141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»https://forms.gle/aN2BCyBMtvrzuwrC6
144 – «Теплоенергетика» (Теплоенергетика,Енергетичний менеджмент)
273 «Залізничний транспорт (Енерго-екологічний контроль і аудит на залізничному транспорті)»
https://forms.gle/rKVzZo6fV8C82G2b8
152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»https://forms.gle/vAd6WhrGCB8Uk11B8
273 – «Залізничний транспорт (Вагони та вагонне господарство)»https://forms.gle/wip7FUkYnxcrnxRN7
273 – «Залізничний транспорт (Локомотиви та локомотивне господарство, Електровози та електропоїзди)»https://forms.gle/49oaidhMEj81JCQH7
Факультет “Будівельний”
131 – «Прикладна механіка»,
133- «Галузеве машинобудування»
https://forms.gle/aZra3MAa2Bx52YzAA
192 – «Будівництво та цивільна інженерія»https://forms.gle/qV4RdveAug8eyUeD6
193 – «Геодезія та землеустрій»https://forms.gle/ndBMK13JJUq39xFD7
273 – «Залізничний транспорт
(Залізничні споруди та колійне господарство, Управління колійним комплексом залізниць,
міського та промислового транспорту)»
https://forms.gle/By7gc488KoZKkamw8