Абітурієнт

Галузева хіммотологія

Останнє оновлення: Вівторок, 06 лютого 2018, 11:12
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Галузеве машинобудування
Назва програми Галузева хіммотологія
Рівні освіти Бакалавріат (I)
Час навчання денна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (2 роки / 4 семестри)
Час навчання заочна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (5 років / 10 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі диплома молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань про властивості, якість і раціональне застосування палив, мастильних матеріалів та спеціальних рідин в чотириланковій системі «паливо - мастильний матеріал – трібосистема - експлуатація», а також умінь та навичок у галузі проектування та вдосконалення машин.

Особлива увага при підготовці фахівців приділяється сучасним системам автоматизованого проектування машин; методам підбору та оптимізації використання паливо-мастильних матеріалів в залежності від умов експлуатації машин; сучасним методам лабораторної експертизи та аналізу паливо-мастильних матеріалів; управлінню паливо-мастильним господарством промислових підприємств, методам покращення експлуатаційних властивостей паливо-мастильних матеріалів; методам та засобам технічного обслуговування і ремонту машин; розробці та удосконаленню систем автоматизації робочих процесів машин.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань про властивості, якість і раціональне застосування палив, мастильних матеріалів та спеціальних рідин, а також галузь проектування, виробничої та технічної експлуатації машин з урахуванням фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей паливо-мастильних матеріалів.

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з управлінням паливо-мастильними господарствами підприємств; керівництво відділами консультування та продажу паливо-мастильних матеріалів різних профільних організацій; роботою в науково-дослідних лабораторіях з оцінки якості паливо-мастильних матеріалів;управлінням процесами обслуговування та ремонту машин і технологічного обладнання.

Один з головних аспектів програми – формування висококваліфікованих інженерно-технічних працівників для всіх галузей економіки де є використання машин та різного технологічного обладнання, здатних до прийняття управлінських рішень щодо ефективного використання паливо-мастильних матеріалів та машин на всіх стадіях їх життєвого циклу.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
 • вивчаються основні принципи проектування, обслуговування та ремонту машин;
 • вивчаються методи аналізу, розрахунку та синтезу основних систем і вузлів машин, шляхи та перспективи їх розвитку з урахуванням властивостей паливо-мастильних матеріалів;
 • вивчаються методи та правила організації паливо-мастильних господарств, служб, відділів, науково-дослідних лабораторій на підприємствах всіх галузей економіки;
 • вивчаються методи лабораторної експертизи та експрес діагностування фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей паливо-мастильних матеріалів;
 • формуються навички та вміння виконувати аналіз, розрахунок, синтез та проектування трібологічних вузлів на основі використання сучасних систем автоматизованого проектування машин;
 • формуються навички ефективного застосування паливо-мастильних матеріалів, із забезпеченням підтримання заданої надійності машин при виконанні робіт;
 • формуються навички керування виробничим колективом, самостійного прийняття рішень, розробки й укладання відповідної технічної документації.
Можливості працевлаштування

Відповідно до діючої в Україні КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010 випускники, що пройшли атестацію за освітньою програмою мають змогу працювати в наступних галузях економіки:

 • Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
 • Переробна промисловість
 • Транспорт, складське господарство
 • Нафтохімічна та паливна промисловість
 • Професійна, наукова та технічна діяльність
Додаткова інформація

Студенти навчаються в атестованих Галузевих лабораторіях «Хіммотологічна» та «Механізації і автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт», лабораторії «Нанотехнології на транспорті», оснащених сучасним обладнанням.

Протягом навчання студенти приймають участь в науково-дослідних роботах (на оплатній основі), що ведуться випускаючою кафедрою на замовлення Міністерства освіти і науки України, машинобудівних, гірничозбагачувальних та металургійних підприємств, Укрзалізниці, Харківського метрополітену. Основними напрямками таких робіт є: розробка та впровадження нанотехнологій на транспорті та у машинобудуванні, економія нафтопродуктів, підвищення надійності машин за рахунок зменшення тертя та зношування, розробка сучасних засобів механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних та будівельних робіт, розробка засобів діагностування та ремонту елементів гідравлічних приводів та силового устаткування машин. Розробка експрес методів діагностики паливо-мастильних матеріалів, а також підвищення їх експлуатаційних характеристик.

Випускаюча кафедра: Будівельні, колійні та вантажно-розвантажувальні машини

+38 (057) 730-10-66; +38 (057) 730-10-72; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейєрбаха 7, корпус 2, поверх 4, кабінет 2.412