Абітурієнт

Інтелектуальні технології обробки великих об’ємів даних

Останнє оновлення: Четвер, 08 червня 2017, 10:37
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Інформаційні системи та технології
Назва програми Інтелектуальні технології обробки великих об’ємів даних
Рівні освіти Бакалавріат (I), Магістратура (ІІ), Аспірантура (ІІІ)
Час навчання денна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри)
Аспірантура (ІІІ)
на основі диплома магістра (4 роки / 8 семестрів)
Час навчання заочна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (5 років / 10 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі диплома молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри)
Мета навчання за освітньою програмою

Сучасні інформаційні технології все більш використовують моделі і методи штучного інтелекту, все більш інформаційних технологій реалізують моделі обробки інформації, що запозичені у живої природи. Сучасне виробництво машино- чи приладобудування, сільське господарювання чи переробка продукції, послуги наданні у будь якої галузі – всюди використовуються інтелектуальні інформаційні технології. Сьогодні вчені, інженери та програмісти націлені на створення «розумних» машин та Інтернет «речей», що поєднують побутові речі, технології обробки сенсорної інформації, web-технології, проектування та програмування із методами та моделями штучного інтелекту, теоріями когнітивних наук й останніми досягненнями з обробки інформації у мозку людини. Це завтрашній день нашого оточення, але це створюється вже сьогодні. Над цими перспективними проектами зосередилися головні ІТ фірми світу. Для цих проектів потребується все більш і більш спеціально підготовлених фахівців. Метою навчання за освітньою програмою є підготовка спеціалістів що володіють сучасними інформаційними технологіями і здатні створювати програмне забезпечення для згаданих систем.

Адресати освітньої програми

Багато учнів, починаючи навіть із перших класів, знають що таке i-пилосос, як керувати наче б-то іграшковими дронами, гвинтокрилами чи автомобілями, як налаштувати сучасну іграшку робота, щоб він станцював чи маніпулював руками. Всі учні знають «ВСЕ» про комп’ютер та Інтернет. Де хто захоплюється технікою, може зібрати робота, наприклад, LEGO, приєднати до нього мікропроцесор, сенсори, web-камеру і навіть запрограмувати все це. Інші багато часу проводять в Інтернеті та цікавляться сучасними системами, що розширюють можливості комп’ютера та Інтернет за допомогою яких більш реалістичне виглядає комп’ютерний світ і відчувається присутність серед комп’ютерних персонажів. Якщо хтось із цих учнів мріє не тільки бути професійним користувачем, але й професіоналом у створенні нових більш розумних речей, тоді опанувавши освітню програму «Інтелектуальні технології обробки великих об’ємів даних» він гарантовано досягне своєї мрії.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

Базова підготовка відповідно стандарту вищої освіти зі спеціальності «Інформаційні системи та технології» розширюється наступною спеціальною підготовкою.

Цикл підготовки з програмування та розробки програмного забезпечення

 • Мови: SQL, Java, Python, JavaScript, C ++, C #, С, R, PHP, HTML5, CSS3, UML;
 • Технології розробки Windows, Linux, Android, iOS додатків (desktop, mobile, web);
 • Хмарні сервіси Microsoft, IBM, Amazon, Google;
 • Рішення для обробки баз даних, баз знань, Big Data;
 • Проектування систем за допомогою IBM продуктів;
 • Рішення підтримки інформаційної безпеки.

Цикл підготовки з штучного інтелекту

 • Штучні нейроні мережі;
 • Нечіткі системи;
 • Машинне та глибинне навчання;
 • Інженерія знань;
 • Еволюційні системи;
 • Інтелектуальний аналіз даних.

Цикл підготовки з технології обробки великих об’ємів даних

 • Організація даних в системах хмарних обчислень;
 • Аналіз великих об'ємів даних;
 • Пошук даних у гетерогенних середовищах;
 • Взаємодія додатків та великих об'ємів даних.
Можливості працевлаштування

Свiтовi лiдери в галyзi iнформацiйних технологiй, такi як IBM, MicroSoft, Google, Tesla, Amazon та iншi, їх представництва по усьому свiту щорічно потребують десятки тисяч квалiфiкованих фахiвцiв для розробок систем типу «розумний» дiм, офiс, мiсто. У найближчи п’ять-десять рокiв цей попит на фахiвцiв зросте у рази вiдповiдно до тенденцiї розвитку суспiльства. Вiдчизняна промисловiсть зорiєнтована на Захiднi технологiї вже сьогоднi потребує чимало спецiалiстiв, якi здатнi пiдтримувати високотехнологiчнi i iнтелектуальнi виробництва. З часом iнтелектуальнi виробничi комплекси будуть превалювати в экономiцi розвинених країн.

Додаткова інформація

Сьогодні, коли говориться про штучний інтелект (ШІ), то припускається інтеграція: наукові дослідження, освітня діяльність і виробництво. Тому, не здається дивним, що центри по створенню технологій ШІ зосереджені в університетах. У своєму розвитку за дуже короткий час ШІ породив технологію інженерії знань, без використання якої важко уявити сучасні інтелектуальні програмні продукти, обчислювальний інтелект, за допомогою якого сьогодні вирішуються багато завдань з економіки, соціуму і техніки. Завдяки сучасним досягненням електроніки сьогодні з'явилися дешеві мікропроцесорні і сенсорні системи, пов'язані з бездротовими технологіями між собою і всесвітньою павутиною. Це дозволило на новому технологічному рівні перейти до створення інтелектуальних систем. Сьогодні суспільство стоїть на порозі нової революції в інформаційних технологіях. «Розумні» машини, «розумні» будинки й «розумні» міста, інтернет речі - це перспективний напрямок застосування технологій ШІ. І це не далека перспектива, а вже сьогодні, і не тільки для далекого зарубіжжя, а й для нас харків'ян. Кафедра інформаційних технологій розвиває цей напрямок як в науковому так і в освітньому планы. Студентські ІТ проекти і наукові роботи протягом усього терміну навчання в бакалавраті та магістратурі зосереджені на виконанні комплексного проекту, де вони вчаться працювати в команді, чого вимагає сучасний роботодавець в області ІТ. Комплексність передбачає інтеграцію в рамках одного проекту декількох моделей, методів і технологій. Наприклад, модель обробки сенсорної інформації, запозичена з когнітивної психології (обробка інформації в мозку людей), поєднується з моделями управління переміщенням мобільного автономного пристрію. Вони інтегровані з технологіями бездротового зв'язку між комп'ютером і вбудованими процесорами і програмами візуалізації об'єкта в динаміці. Щоб брати участь в такому проекті студент протягом всього періоду навчання вивчає комп'ютерну математику, інформаційні технології. Безумовно, основу складають технології програмування.