Абітурієнт

Логістика

Останнє оновлення: Вівторок, 27 вересня 2016, 07:37
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Менеджмент
Назва програми Логістика
Рівні освіти Бакалавріат (I), Магістратура (ІІ)
Час навчання
денна форма навчання
Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (2 роки / 4 семестри)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1 рік 6 місяців / 3 семестри)
Час навчання
заочна форма навчання
Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (5 років / 10 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі диплома молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1 рік 6 семестрів / 3 семестри)
Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у сфері логістики, управління логістичними процесами як на державному та корпоративному рівнях, так і в окремо взятих підприємствах або організаціях. Студенти отримують глибокі теоретичні та практичні знання щодо управління матеріальним та іншими видами потоків, поняття технології руху матеріальних потоків та домінанти логістичного управління, логістичного планування та управління транспортними процесами, принципів стійкого функціонування і розвитку транспортної інфраструктури, принципів роботи сучасних терміналів та поняття їх економічної ефективності.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі логістики та управління логістичними потоками. Програма буде цікавою для тих, хто планує володіти сучасними знаннями та вміннями щодо управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами у сфері логістики; знаннями управління конкурентоспроможністю підприємства, зниження витрат, оптимізації управління ресурсами і витратами, вміннями налагодження ефективних партнерських відносин.

В ході навчання слухачі будуть брати участь в науково-практичних заходах за участю представників міжнародних світових та європейських організацій, а також посольств.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
 • вивчаються теоретичні основи визначення суті, законів, принципів і механізмів управління логістичними процесами;
 • формуються навички щодо визначення витрат на перевезення вантажу різними видами транспорту та організації процесу підготовки вантажу до транспортування;
 • формуються навички визначення основних параметрів об’єктів логістичної інфраструктури, їх пропускної спроможності та ефективності використання;
 • формуються вміння проектувати і організовувати логістичні системи на макро-, мезо- та мікрорівнях (Проектування логістичних систем);
 • формуються навички розрахунків параметрів матеріальних та супроводжуючих потоків у логістичних системах (Проектування логістичних систем);
 • вивчаються методи виконання аналізу різних аспектів управління фінансовими потоками в логістичних системах;
 • формуються вміння приймати рішення в управлінні ланцюгами поставок, розвивати практичні навички з проектування ланцюгів поставок, координувати взаємовідносин між учасниками логістичних відносин;
 • формуються вміння організовувати спільну діяльність підрозділів підприємства по ефективному просуванню продукції;
 • проектувати створення логістичної системи та визначати оптимальні параметри її функціонування;
 • проводити правильний вибір постачальника та умов поставки, транспортних засобів та шляхів доставки, координувати процеси поставки з виробничими процесами, визначати раціональні рівні запасів та умови їх зберігання.
Можливості працевлаштування

Випукники кафедри мають високий рівень теоретичної підготоки та володіння практичними навичками, що дозволяє їм реалізовувати свої здібності у департаментах та відділах логістики будь-якої великої компанії, в тому числі Відкритому публічному акціонерному товаристві «Українські залізниці», спеціалізованих логістичних компаніях, що пропонують послуги транспортування і складського зберігання, в пунктах перетину державного контролю, у закладах освіти, науково-дослідних установах.

У сфері логістики працюють:

 • керівниками служби логістики;
 • керівниками регіональних розподільчих центрів;
 • керівниками термінального комплексу;
 • менеджерами з логістики;
 • начальниками відділу закупівель та збуту;
 • начальниками транспортного відділу;
 • аналітиками з логістичного планування тощо.
Додаткова інформація

В навчальному процесі кафедри широко використовуються сучасні комп’ютерні технології. Лабораторію кафедри обладноно сучасними комп’ютерами, що дозволяє проводити практичні заняття з використанням новітніх версій прикладних програм Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Power Point, Stadia, Net Cracker, Lina, Project Expert. У лабораторіях студенти користуються локальною мережею з виходом у глобальну мережу Internet.

Студенти кафедри беруть активну участь у Всеукраїнських наукових конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах студентських робіт.

До викладацької та наукової роботи активно залучаються керівники структурних підрозділів Міністерства інфраструктури України та Укрзалізниці, а також провідні вчені вищих навчальних закладів Харкова та України.

Випускаюча кафедра: «Менеджмент і адміністрування»

+38 (057) 730-10-46, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейербаха 7, корпус 3, поверх 4, кабінет 406.