Абітурієнт

Машини та обладнання гірничих і нафтогазових промислів

Останнє оновлення: Понеділок, 18 квітня 2016, 07:59
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Галузеве машинобудування
Назва програми Машини та обладнання гірничих і нафтогазових промислів
Рівні освіти Бакалавріат (I)
Час навчання денна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (2 роки / 4 семестри)
Час навчання заочна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (5 роки / 10 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі диплома молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі проектування та вдосконалення конструкцій, виробничої та технічної експлуатації машин гірничих і нафтогазових промислів.

Особлива увага при підготовці фахівців приділяється сучасним системам автоматизованого проектування машин; методам підбору та оптимізації комплектів машин при виконанні робіт з відкритої та підземної розробки копалин; улаштування газо- нафтопроводів і сховищ; розробці та удосконаленню систем автоматизації робочих процесів машин; методам та засобам технічного обслуговування і ремонту гідравлічних приводів, силового устаткування та робочого обладнання машин.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі проектування, виробничої та технічної експлуатації машин гірничих і нафтогазових промислів.

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з конструюванням нових машин, удосконаленням конструкції машин, що виробляються серійно вітчизняними та зарубіжними виробниками, із забезпеченням ефективної експлуатації машин та механізмів видобувних підприємств та підприємств транспорту нафти і газу, управлінням процесами обслуговування та ремонту машин і технологічного обладнання.

Один з головних аспектів програми – формування висококваліфікованих інженерно-технічних працівників для видобувної, транспортної і машинобудівної галузі, здатних до прийняття управлінських рішень щодо ефективного використання машин гірничих і нафтогазових промислів на всіх стадіях їх життєвого циклу.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
 • вивчаються основні принципи проектування, обслуговування та ремонту машин гірничих і нафтогазових промислів (МГНП);
 • вивчаються методи аналізу, розрахунку та синтезу основних систем і вузлів МГНП, шляхи та перспективи їх розвитку на найближчу й дальню перспективу;
 • вивчаються методи та правила організації виробничої експлуатації МГНП, а саме, підбору оптимальних комплектів машин для виконання робіт з відкритої та підземної розробки копалин; улаштування газо- та нафтопроводів і сховищ; ;
 • вивчаються методи та правила організації технічної експлуатації, а саме, обслуговування та ремонту МГНП;
 • формуються навички та вміння виконувати аналіз, розрахунок, синтез та проектування МГНП, їх окремих систем та вузлів на основі використання сучасних систем автоматизованого проектування машин;
 • формуються навички ефективного застосування, технічного обслуговування і ремонту, підтримання заданої надійності МГНП на основі забезпечення мінімальних експлуатаційних витрат при виконанні робіт;
 • формуються навички керування виробничим колективом, самостійного прийняття рішень, розробки й укладання відповідної технічної документації
Можливості працевлаштування

Відповідно до діючої в Україні КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010 випускники, що пройшли атестацію за освітньою програмою мають змогу працювати в наступних галузях економіки:

 • добувна промисловість і розроблення кар'єрів;
 • переробна промисловість;
 • транспорт, складське господарство;
 • професійна, наукова та технічна діяльність.
Додаткова інформація

Студенти навчаються в атестованих Галузевих лабораторіях «Хіммотологічна» та «Механізації і автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт», лабораторії «Нанотехнології на транспорті», оснащених сучасним обладнанням.

Протягом навчання студенти приймають участь в науково-дослідних роботах, що ведуться випускаючою кафедрою на замовлення Міністерства освіти і науки України, машинобудівних, гірничозбагачувальних та металургійних підприємств, Укрзалізниці, Харківського метрополітену. Основними напрямками таких робіт є: розробка та впровадження нанотехнологий на транспорті та у машинобудуванні, економія нафтопродуктів, підвищення надійності машин за рахунок зменшення тертя та зношування, розробка сучасних засобів механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних та будівельних робіт, розробка засобів діагностування та ремонту елементів гідравлічних приводів та силового устаткування машин.

Випускаюча кафедра: Будівельні, колійні та вантажно-розвантажувальні машини

+38 (057) 730-10-66; +38 (057) 730-10-72; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейєрбаха 7, корпус 2, поверх 4, кабінет 2.412