Абітурієнт

Організація спеціальних перевезень

Останнє оновлення: Субота, 18 лютого 2017, 11:35
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Транспортні технології (залізничний транспорт)
Назва програми Організація спеціальних перевезень
Рівні освіти Бакалавріат (I), Магістратура (ІІ), Аспірантура (ІІІ)
Час навчання денна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри)
Час навчання заочна форма навчання -
Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі спеціальних перевезень на транспорті.

Студенти набувають фундаментальних знань щодо всіх аспектів з основ законодавства у сфері спеціальних (стратегічних) перевезень, порядку переміщення та проведення навантажувально-розвантажувальних робіт зі спеціальними вантажами (певні групи вантажів стратегічного призначення і вантажів перевезення яких, здійснюються на особливих умовах), основ проектування схем, маршрутів і напрямків перевезень спеціальних вантажів, особливих умов організації перевезення деяких стратегічних вантажів у сучасних умовах політичної ситуації.

В учбовому процесі застосовують сучасну елементну базу що відповідає реальному обладнанню робочих місць працівників служб руху та комерційної роботи і маркетингу, які відповідають за організацію спеціальних перевезень, передбачено виїзні практичні заняття та виробнича практика.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань в галузі організації спеціальних (стратегічних) перевезень на транспорті.

Програма буде цікавою для тих хто планує пов’язати своє майбутнє з керівною транспортною діяльністю в частині організації перевезення стратегічних вантажів територією України та за кордон. Основною особистістю програми є отримання системних знань з організації та здійснення спеціальних перевезень відповідно до законодавства України і міжнародних договорів.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
  • вивчаються основні види і властивості стратегічних вантажів;
  • вивчаються сучасні методи управління навантажувально-розвантажувальними технологіями при організації спеціальних перевезень;
  • вивчаються основи підготовки і подачі вагонів, формування поїздів і маневрової роботи, прямування поїздів, технічного обслуговування при спеціальних перевезеннях;
  • вивчаються основи проектування схем, маршрутів і напрямків перевезень стратегічних вантажів;
  • вивчаються сучасні методи запобігання впливу людського фактору при проведенні спеціальних перевезень;
  • вивчаються особливості порядку охорони та обов’язки осіб, які охороняють деякі спеціальні вантажі;
  • вивчаються основи оцінки масштабів аварійної ситуації при спеціальних перевезеннях деяких стратегічних вантажів та організації першочергових дій працівників транспорту при виникненні аварійної ситуації.
Можливості працевлаштування

Робота в галузі економіки «Наземний транспорт»

Для виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської та дослідницької діяльності в галузі організації спеціальних перевезень на транспорті, в тому числі при взаємодії з військовими підрозділами.

Додаткова інформація

Структура управління залізничного транспорту передбачає департаменти ПАТ «Укрзалізниця», шість регіональних філій, велику кількість дирекцій залізничних перевезень з підрозділами, які займаються організацією спеціальних (стратегічних) перевезень, що дає широкі можливості для працевлаштування. Випускники крім залізниць успішно працюють і на інших видах транспорту в галузі забезпечення як внутрішньодержавної транспортно-експедиторської діяльності так і міжнародної.

Випускаюча кафедра: «Управління вантажною і комерційною роботою» (УВКР) +38 (057) 730-10-85 – кафедра УВКР

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейєрбаха 7, кафедра УВКР, корпус 1, поверх 4, кабінет 402.