Абітурієнт

Переклад та англійська мова і література

Останнє оновлення: Понеділок, 19 червня 2017, 06:17
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Філологія
Назва програми Переклад та англійська мова і література
Рівні освіти Бакалавріат (I)
Час навчання денна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (3 роки / 10 місяців)
Час навчання заочна форма навчання -
Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є поглиблена профільна підготовка перекладачів, надання знань по лінгвістиці та основам перекладу, формування лінгвістичних знань о мовах, знайомство з міжкультурними аспектами перекладацької діяльності, ознайомлення з сучасним рівнем мовознавства, формування та розвиток у студентів професійних, спеціальних та загальнокультурних компетенцій, що необхідні для здійснення професійної діяльності у сфері перекладацького супроводу виробничо-практичної діяльності, посередництва в міжкультурній комунікації.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, які зацікавлені в отриманні знань у галузі перекладу з/на англійську мову та викладанні англійської мови та літератури в середніх навчальних закладах. Програма може зацікавити тих хто планує займатися також видавничою діяльністю, діяльністю у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення, надавати послуги перекладу, займатися у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, займатися виховною та методичною роботою, перекладом науково-технічної літератури тощо.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
 • базові знання в галузі гуманітарних та суцільно-економічних дисциплін, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації творчої особистості, формуванню загально-гуманістичних та етичних цінностей науково-дослідної діяльності, розуміння процесів розвитку мовних процесів, їх зв’язку з суспільством, уміння використовувати ці знання в професійній діяльності;
 • фундаментальні знання в галузі професійно-орієнтованих гуманітарних наук в обсязі, що необхідний для здійснення професійної науково-дослідної та викладацької діяльності;
 • поглибленні знання в галузі мовознавства, перекладознавства та літературознавства англійської та німецької мов;
 • професійна науково-ділова комунікація українською, англійською та німецькою мовами, професійні науково-дослідницькі та викладацькі навички;
 • знання у сфері сучасних інформаційних технологій в обсязі, що необхідний для здійснення професійної діяльності, професійна робота з комп’ютером, програмним забезпеченням, іншомовною літературою, словниками, тощо;
 • навички набуття, обробки, збереження та поширення професійної наукової інформації, фахова науково-інформаційна діяльність
Можливості працевлаштування

Завдяки високому рівню теоретичної підготовки та володінню практичними навичками, що дозволяє їм реалізовувати свої здібності викладача на внутрішньому та міжнародному ринку випускники кафедри зможуть працювати перекладачами на підприємствах у сфері економіки, політики, освіти, культури, в суцільній сфері, в транспортних компаніях та підрозділах, в територіальних та муніципальних департаментах транспорту, логістичних центрах тощо, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Додаткова інформація

Студенти та випускники спеціальності «Філологія» матимуть можливість займатися такими видами діяльності в університеті в межах науково-технічного перекладу:

 • реалізація міжнародних освітніх програм та проектів TEMPUS;
 • організація навчання студентів та аспірантів спільно з зарубіжними університетами за програмою підписаною між УкрДУЗТ та Le CNAM;
 • виконання обов’язків щодо членства у міжнародній науковій та освітній організації TESOL;
 • співпраця в рамках міжнародної мережі університетів;
 • перекладацька підтримка та редагування іншомовних публікацій науковців в журналах з високим індексом цитування: Journal of Automation and Information Sciences, International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, Ukrainian Journal of Physics, Telecommunications and Radio Engineering (English translation of Elektrosvyaz and Radiotekhnika) та інші;
 • супровід та переклад під час лекцій зарубіжних професорів, семінарів, конференцій, форумів та симпозіумів;
 • поширення інформації про УкрДУЗТ та досягнень університету в науці та техніці на міжнародному науковому ринку;
 • переклад, редагування та локалізації матеріалів для Інтернет-порталу університету;
 • створення навчальних підручників, посібників та інших учбових матеріалів на іноземних мовах для навчання іноземних студентів;
 • розвиток співпраці УкрДУЗТ з міжнародними вищими навчальними, науково-дослідними, приватними організаціями, установами, закладами, фондам, іншими юридичними та фізичними особами.

Випускаюча кафедра: Іноземні мови

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейербаха 7, корпус 1, поверх 4, кабінет 416.

+38 (057) 730-10-57(56), +38 (057) 730-10-80, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.