Абітурієнт

Системи керування рухом поїздів

Останнє оновлення: Неділя, 05 листопада 2017, 08:24
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Залізничний транспорт
Назва програми Системи керування руху поїздів
Рівні освіти Бакалавріат (I), Магістратура (ІІ), Аспірантура (ІІІ)
Час навчання денна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри )
Час навчання заочна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (5 років / 10 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі диплома молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри)
Мета навчання за освітньою програмою
Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі транспорт і транспортна інфраструктура, обслуговування та ремонту засобів систем керування рухом поїздів. Сучасні мікропроцесорні пристрої, контролери, промислові комп’ютери і подібне, є основою для використання в системах керування рухом поїздів відповідно і вивченню студентами при навчанні. Окрему увагу приділено існуючим та перспективним системам інтервального регулювання руху поїздів на станціях та перегонах з вивченням принципів побудови, алгоритмів функціонування; технічних характеристик та ін.
Адресати освітньої програми
Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі транспорт і транспортна інфраструктура та споріднених галузях економіки. Цікавість програми обумовлена перспективами проектування, обслуговування та експлуатацією систем забезпечення руху поїздів та концентрації керування виробництвом галузі. Важливим напрямком та аспектом програми є побудова людино-машинних систем убезпечення та керування рухом поїздів, з врахуванням особливостей виникнення та сприйняття інформації людиною при забезпеченні керування та безпеки руху поїздів на магістральному, промисловому транспорті та метрополітенах. Приділено увагу моделюванню виникненню нештатних та небезпечних ситуацій, що можуть виникати в системах керування рухом поїздів, а також побудові інтелектуальних систем з вбудованою діагностикою, резервуванням та перспективними стратегіями експлуатації в сучасних економічних та соціальних умовах.
Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
 • формуються вміння застосовувати одержані знання з загальнотехнічних і загальноінженерних дисциплін, оволодіння методами аналізу, розрахунку, синтезу та проектування пристроїв та систем керування рухом поїздів і їх вузлів на основі використання обчислювальної техніки, особливо мікропроцесорів і мікро-ЕОМ;
 • особливості проектування автоматизованих систем керування рухом поїздів, основні принципи побудови та стадії і “життєві цикли” розробляння систем, шляхи досягнення функціональної безпеки та надійності систем керування рухом поїздів;
 • основні принципи побудови, алгоритми функціонування; технічні характеристики та особливості експлуатованих і розроблювальних систем інтервального регулювання руху поїздів на перегонах вивчаються основні принципи побудови, проектування й обслуговування пристроїв керування рухом поїздів;
 • можливості використання мікропроцесорної техніки в системах інтервального регулювання руху поїздів на перегонах та станціях;
 • формуються навички керування виробничим колективом, самостійне прийняття рішень, розробка й укладання технічної документації.
 • вимоги стандартів, нормативних документів та галузевих інструкцій, що ставляться до станційних та перегінних систем керування рухом поїздів;
 • формуються знання правил технічної експлуатації залізниць, інструкцію щодо сигналізації, інструкцію щодо технічного утримання пристроїв та систем керування рухом поїздів;
 • вивчаються методи аналізу, розрахунку й синтезу основних підсистем і функціональних вузлів систем керування рухом поїздів, шляхи та перспективи розвитку систем на найближчу й дальню перспективу;
 • вивчаються методи організації технічного обслуговування пристроїв автоматики й телемеханіки, гарантування безпеки руху поїздів під час ремонту пристроїв ЗАТ, пошуку відмов і проведення спеціальних вимірювань у пристроях систем керування рухом поїздів;
 • формуються навички розроблення та проектування окремих елементів та вузлів систем керування рухом поїздів, підтримання заданої експлуатаційної надійності їх функціонування, гарантування убезпечення та заданої пропускної здатності дільниць і станцій;
 • формуються навички з визначення методів оптимального управління системами керування рухом поїздів та оптимального керування бізнес-процесами.
Можливості працевлаштування
Робота в галузі «Систем керування рухом поїздів».
Для проектно-конструкторської, виробнично-технологічної, експлуатаційної та діяльності з обслуговування, організаційно-управлінської, й дослідницької діяльності в галузі створення систем керування рухом поїздів, систем передачі інформації.
Додаткова інформація
В України існує велика кількість проектно-конструкторських та виробничих організацій, що відповідають програмі навчання та активно співпрацюють з випускаючою кафедрою. Тільки в Харковіблизько 20 проектно-конструкторських та виробничих організацій: САТЕП, Стальенерго, Залізничавтоматика, УкрТрансСигнал, Іпра-Софт, Хартрон, Укрзалізничпроект, Промтранспроект, Гіпроруда, Промтрансавтоматика, Трансюжстройпроект, Bombardier Transportation, Taeles та інш. Студенти навчаються в лабораторіях, оснащених обладнанням таких світових лідерів, як Bombardier Transportation, Schneider Electric, Iskratel, Watson telecom та інші.