Абітурієнт

Системи мобільного зв'язку та мережі доступу

Останнє оновлення: Середа, 07 червня 2017, 11:43
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Телекомунікації та радіотехніка
Назва програми Системи мобільного зв'язку та мережі доступу
Рівні освіти Бакалавріат (I), Магістратура (ІІ), Аспірантура (ІІІ)
Час навчання денна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри)
Аспірантура (ІІІ)
на основі диплома магістра (4 роки / 8 семестрів)
Час навчання заочна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (5 років / 10 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі диплома молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри)
Мета навчання за освітньою програмою

Забезпечити здобувачам вищої освіти здобуття сукупності знань, умінь, навичок, інших компетентностей у сферах телекомунікацій та радіотехніки, що дасть їм можливість працевлаштування на провідних підприємствах та організаціях у галузі телекомунікацій.

Під час навчання здобувачі вищої освіти вивчають принципи організації та функціонування систем мобільного зв'язку та мереж доступу, що засновані на телекомунікаційних технологіях, стандартах та протоколах (GSM, CDMA, UMTS, WiMAX, LTE, Ethernet, IP, xDSL, WDM тощо), принципи побудови проводових телекомунікаційних мереж (телефонних мереж, комп’ютерних мереж тощо), принципи побудови та використання телекомунікаційного та кінцевого обладнання (базових станцій, радіорелейного обладнання, модемів, мультиплексорів, комутаторів, маршрутизаторів, абонентських терміналів, серверів, телефонних апаратів, комп’ютерів тощо) та особливості надання телекомунікаційних послуг (мобільний зв'язок, проводова телефонія, доступ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет, передача даних тощо).

Адресати освітньої програми

Програма адресована вступникам, що проявляють зацікавленість до принципів побудови, організації, технічного обслуговування та експлуатації, проектування, дослідження та впровадження систем мобільного зв'язку та мереж доступу на основі сучасних технологій, протоколів та стандартів.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
  • базові знання гуманітарного та економічного спрямування, що сприяють формуванню особистості, здатності до ефективної комунікаційної взаємодії та використовуються у професійній та соціальній діяльності;
  • фундаментальні теоретичні знання з математики, фізики, інформатики, які використовуються при дослідженні, проектуванні й експлуатації систем мобільного зв'язку та мереж доступу, їх складових елементів;
  • навички роботи з комп’ютером, з його апаратним та програмним забезпеченням, знання інформаційних технологій та особливостей їх застосування в телекомунікаціях;
  • знання теоретичних основ телекомунікацій та радіотехніки, принципів, засобів і методів передавання, випромінювання, приймання та захисту інформації;
  • знання побудови, параметрів та характеристик, технологій передавання, управління, взаємодії, технічного обслуговування та експлуатації систем мобільного зв'язку та мереж доступу;
  • володіння технологіями та програмними засобами планування, моделювання та проектування нових (модернізації існуючих) систем мобільного зв'язку та мереж доступу;
  • навички роботи з приладами та автоматизованими діагностичними контрольно-вимірювальними комплексами систем мобільного зв'язку та мереж доступу;
  • знання про напрями розвитку систем мобільного зв'язку та мереж доступу, перспективні телекомунікаційні та інформаційні послуги, володіння принципами наукових досліджень та методами впровадження інноваційних рішень у галузі телекомунікацій та радіотехніки.
Можливості працевлаштування

Випускники можуть займати провідні посади в підрозділах операторів та провайдерів телекомунікацій, послуг Інтернет, інформаційно-обчислювальних центрах, сервісних центрах і центрах технічної підтримки засобів телекомунікаційної техніки, а також в науково-дослідних і проектних організаціях, які займаються розробкою, дослідженням та проектуванням систем мобільного зв'язку та мереж доступу, або у навчальних закладах, що провадять освітню діяльність за даною або спорідненими до освітньої програми спеціальностями.

Крім того випускники мають можливість отримати перше робоче місце на підприємствах залізничного транспорту та метрополітенів.

Додаткова інформація

Випускова кафедра тісно співпрацює з провідними підприємствами у галузях телекомунікацій та автоматизації (ТОВ СП «Монис», ТОВ «НВП «Стальенерго», ТОВ «Watson Telecom», ПрАТ «Київстар», ПАТ «Завод «Південкабель» та інші), структурними підрозділами залізничного транспорту та метрополітенів, вищими навчальними закладами, діяльність яких відповідає даній освітній програмі.

При здійсненні освітньої діяльності застосовується створений на кафедрі унікальний навчально-тренувальний комплекс, що об’єднує в єдину мережу обладнання Iskratel, Watson Telecom, Raisecom, Dynamix, D-Link, TP-Link, Ericsson, «Стальенерго» та інших виробників, а також робочі місця працівників телекомунікаційних підприємств, структурних підрозділів залізничного транспорту та компаній з автоматизації підприємств, організацій та галузей.

На базі випускової кафедри діє спеціалізована вчена рада Д 64.820.01 із захисту дисертаційних робіт за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка».

 

Випускова кафедра: Транспортний зв'язок

+38 (057) 730-10-81, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейербаха 7, корпус 1, поверх 2, кабінет 210