Абітурієнт

Транспортний сервіс та логістика

Останнє оновлення: Субота, 18 лютого 2017, 11:37
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Транспортні технології (залізничний транспорт)
Назва програми Транспортний сервіс та логістика
Рівні освіти Бакалавріат (I), Магістратура (ІІ), Аспірантура (ІІІ)
Час навчання денна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри)
Час навчання заочна форма навчання -
Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок в області сервісу на транспорті, а саме транспортного права і логістики, транспортно-експедиторських, стивідорних, тальманських і складських операцій на різних видах транспорту.

Освоїти соціально

 • економічні, організаційно-технічні та технологічні завдання, зокрема, що мають місце в області взаємодії перевізників та користувачів послуг різних видів транспорту і підходи до їх вирішення. Освоїти основи управління логістичним сервісом при обслуговуванні пасажирів і вантажовласників на транспорті, промисловості, бізнес-структурах тощо відповідно до правових норм чинних нормативно-правових актів.

Особливу увагу приділено пошуку альтернативних варіантів транспортного сервісу в умовах можливих обмежень та змін економічної ситуації.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у сфері транспортного сервісу, організації перевезення вантажів і пасажирів у внутрішньому та міжнародному сполученнях різними видами транспорту відповідно з чинним законодавством.

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з умінням формулювати актуальні завдання сервісу на транспорті, планувати свої дії із застосування можливостей сервісу і бізнесу, виділяти пріоритети з урахуванням технічних, технологічних і правових аспектів впровадження прогресивних елементів логістичного сервісу в різних галузях економіки, ефективно управляти персоналом, вирішувати технічні, правові та управлінські завдання з урахуванням регіональних особливостей.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
 • вивчаються основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність транспорту у внутрішньому і міжнародному сполученні, аналіз ринку транспортного сервісу (транспортно-експедиторських послуг, стивідорних, тальманських і складських операцій тощо);
 • вивчаються методи і засоби комплексного аналізу транспортного ринку, його кон'юнктури; вимоги до забезпечення логістичної системи;
 • вивчаються функції менеджменту в організації перевезень, робіт і послуг в транспортному комплексі, а також інформаційне забезпечення учасників перевезень;
 • вивчається організація технологічного процесу доставки вантажу різними видами транспорту, документальне оформлення доставки вантажу, митне оформлення перевезень, технологія охорони та супроводження вантажів;
 • формуються знання правил перевезень різними видами транспорту, особливості їх використання у внутрішньому та міжнародному сполученнях та знання особливостей актово-претензійної роботи в сфері перевезень;
 • формування вміння застосовувати одержані знання із загально-технічних і загально-інженерних дисциплін, оволодіння методами розробки, формування та просування товарів і послуг інноваційного типу в усіх галузях економіки;
 • формування навички планування стратегії перевізника, розробки кейс-рішення щодо подолання перешкод в перевезенні товарів, особливостей перевезень в умовах санкцій та розробки альтернативних варіантів перевезення;
 • формування навички володіння методами вибору засобів сервісного обслуговування населення в перевезеннях та інформаційним забезпеченням сервісу на транспортному комплексі.
Можливості працевлаштування

Робота в області логістики та права на транспорті та інші сфери матеріального виробництва.

Після закінчення навчання випускники спеціалізації «Транспортний сервіс та логістика» можуть працювати у сфері:

 • нормативно-правових відносин, що пов’язані з діяльністю транспорту (актово-претензійні відділи, консалтингові послуги, договірні відділи, комерційні агенти тощо);
 • закупівельної логістики (менеджер-логіст із закупівель, менеджер-логіст з матеріально-технічного забезпечення тощо);
 • транспортно-експедиторської діяльності (менеджери та фахівці експедиторських, стивідорних, тальманських та консалтингових фірм);
 • логістики і сервісу на транспорті (менеджер-логіст сервісного центру і в Call-центрах);
 • магістрального та промислового залізничного транспорту (в структурах комерційного департаменту ПАТ «Укрзалізниця» (управління актово-претензійної роботи, під’їзних колій, договірної роботи, відділах маркетингу тощо) та структурах міжгалузевих підприємств промислового залізничного транспорту);
 • логістичного обслуговування (менеджер-логіст по роботі з клієнтами, логіст з управління бізнес-процесами, логіст-декларант з питань митного оформлення товарів).
Додаткова інформація

Тільки в Україні діють понад 300 великих та більше 1500 середніх логістичних та експедиторських компаній, яким потрібні фахівці даного профілю. Така спеціалізація дає можливість реалізовувати себе не тільки в сфері транспортного комплексу, але і у бізнес-структурах, які займаються виробництвом матеріальних благ та структурах управління виконавчої влади різних рівнів. Фахівці в області логістики та транспортного права входять до числа найбільш високооплачуваних спеціалістів України, так й країн Європи, Південно-Східної Азії та Північної Америки.

Випускаюча кафедра «Транспортні системи та логістика» (ТСЛ)

+38 (057) 730-19-55 – кафедра ТСЛ

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейєрбаха 7, кафедра ТСЛ - корпус 3, поверх 3, кабінет 333.