Абітурієнт

Менеджмент організацій і адміністрування

Останнє оновлення: П'ятниця, 16 лютого 2018, 11:17
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Менеджмент
Назва програми Менеджмент організацій і адміністрування
Рівні освіти Бакалавріат (I), Магістратура (ІІ), Аспірантура (ІІІ)
Час навчання денна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (2 роки / 4 семестри)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри)
Час навчання заочна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (5 років / 10 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі диплома молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри)
Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань щодо сутності основних понять і категорій менеджменту та управління, забезпечення студентів знаннями про теорію та практику функціонування організацій у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища, а також про регулювання процесів, які в них відбуваються у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем; вивчення теорико-методологічних засад створення й функціонування організацій, засвоєння основних методичних підходів аналізу внутрішнього й зовнішнього середовища організацій. Студенти набувають знань щодо побудови організаційних структур організацій різних типів на виробництві та транспорті. Окрему увагу приділено вивченню процеса прийняття рішень у менеджменті та визначенню ефективності управління, організації управлінської діяльності менеджерів різних рівнів, застосуванню сучасних принципів та напрямів наукової організації діяльності менеджера.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі менеджменту організацій та адміністрування на залізничному транспорті та в інших галузях економіки. Програма буде цікавою для тих, хто планує реалізувати свої здібності в сфері управліня організаціями та її ресурсами: фінансовими, трудовими, матеріальними. Один з головних аспектів програми – це відпрацювання управлінських навиків майбутніми фахівцями на прикладах, що максимально наближені до реальних умов.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
 • аспектів застосування принципів, функцій та методів менеджменту в організаціях різних галузей економіки;
 • трансформації та створення іміджу й культури організацій;
 • керівництва та лідерства, стилів управління;
 • етики і відповідальності у менеджменті;
 • засвоєння принципів та методів раціонального організування, планування і контролювання за функціонуванням огранізаційних систем різних видів;
 • розроблення стратегії підприємства;
 • обґрунтування рішення стосовно створення операційної системи, підтримки належного режиму її поточного функціонування;
 • забезпечення якості результатів діяльності організації та визначення системи показників щодо ефективності її роботи;
 • формування ефективної системи управління персоналом в організації;
 • формування та аналізу стану кадрової політики організації;
 • управління соціальним розвитком трудового колективу;
 • застосування сучасних методів планування та прогнозування потреб у персоналі;
 • організування набору і відбору персоналу в організації;
 • навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікація працівників на етапі розвитку персоналу організації;
 • формування навичок у сфері управління інвестиційно-інноваційною діяльністю організації;
 • теоретична підготовка студентів і формування у них навичок у сфері стратегічного управління підприємством.
Можливості працевлаштування

Випукники кафедри мають високий рівень теоретичної підготоки та володіння практичними навичками, що дозволяє їм реалізовувати свої здібності управлінців на адміністративних посадах у вітчизняних фірмах та компаніях, на транспортних підприємствах та в транспортних підрозділах, в територіальних та муніципальних департаментах транспорту, логістичних центрах тощо.

Додаткова інформація

В рамках Європейської міжнародної програми «Темпус» кафедра здійснює підготовки магістрів інженерних спеціальностей за модулем «Управління персоналом» для фахівців швидкісного залізничного сполучення в Україні (Mie GVF). Разом з Донецьким національним університетом та Одеським морським університетом виконується наукова тема «Темпус» за напрямком «Engineering education updating to meet the needs of the global knowledge economy», за номером 543911- TEMPUS -1-2013-1-ES-TEMPUS-JPCR.

В навчальному процесі кафедри широко використовуються сучасні комп’ютерні технології. Лабораторію кафедри обладноно сучасними комп’ютерами на базі процесорів типу Pentium II і Pentium III, що дозволяє проводити практичні заняття з використанням новітніх версій прикладних програм Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Power Point, Stadia, Net Cracker, Lina, Project Expert. У лабораторіях студенти користуються локальною мережею з виходом у глобальну мережу Internet.

До викладацької та наукової роботи активно залучаються керівники структурних підрозділів Міністерства інфраструктури України та Укрзалізниці, а також провідні вчені вищих навчальних закладів Харкова та України.

Випускаюча кафедра: Менеджмент і адміністрування

+38 (057) 730-10-46, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейербаха 7, корпус 3, поверх 4, кабінет 406.