Абітурієнт

Випускникам шкіл та училищ

Останнє оновлення: Середа, 10 травня 2017, 07:59

Загальна інформація

Випускники, які отримали повну загальну середню освіту (підтверджується атестатом) будь-якого року закінчення закладу для подальшого навчання, за повною формою навчання, повинні проходити тестування Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
В залежності від переліку трьох сертифікатів ЗНО можна вибрати спеціальності університету. Додаткові бали до сертифікатів ЗНО можна отримати пройшовши навчання на підготовчих курсах.

Перелік необхідних сертифікатів ЗНО в залежності від спеціальності (проект на 2017 рік).

Факультет Освітня програма Сертифікати ЗНО (предмети)
Спеціальність
Інформаційно-керуючі системи та технології (АТЗ)
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 1. Укр.м. 2. Мат.
3. Істор. або Іноз.м.
Комп’ютерні, інформаційно-управляючі системи 1. Укр.м. 2. Мат.
3. Істор. або Іноз.м.
Мережеві технології та комп’ютерна техніка 1. Укр.м. 2. Мат.
3. Істор. або Іноз.м.
Інтелектуальні машини 1. Укр.м. 2. Мат.
3. Істор. або Іноз.м.
123 Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи 1. Укр.м. 2. Мат.
3. Істор. або Іноз.м.
Інтелектуальні інформаційні технології 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Матем. або Іноз.м.
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікаційні системи та мережі 1. Укр.м. 2. Мат.
3. Істор. або Іноз.м.
Системи мобільного зв'язку та мережі доступу 1. Укр.м. 2. Мат.
3. Істор. або Іноз.м.
126 Інформаційні системи та технології Технології штучного інтелекту 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Іноз.м.
273 Залізничний транспорт Інфокомунікації та інженерія 1. Укр.м. 2. Мат.
3. Істор. або Іноз.м.
Системи керування рухом поїздів 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Фіз. або Іноз.м.
Управління процесами перевезень
275 Транспортні технології
275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт)
Організація митного контролю 1. Укр.м. 2. Мат.
3. Іноз.м. або Геогр.
Організація міжнародних перевезень 1. Укр.м. 2. Мат.
3. Істор. або Геогр.
Організація перевезень і управління на транспорті 1. Укр.м. 2. Мат.
3. Фіз. або Іноз.м.
Організація спеціальних перевезень 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Іноз.м.
Організація правової та експедиторської діяльності 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Геогр.
Транспортний сервіс та логістика 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Іноз.м.
263 Цивільна безпека Безпека та охорона праці на залізничному транспорті 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Геогр.
Механіко-енергетичний
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство 1. Укр.м. 2. Мат.
3. Фіз. або Істор.
Вагони та вагонне господарство 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Іноз.м.
Високошвидкісний рухомий склад 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Іноз.м.
Інфотехнології у вагонобудуванні 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Іноз.м.
Мехатроніка у вагонобудуванні 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Іноз.м.
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричний транспорт 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Іноз.м.
Електричні системи і комплекси транспортних засобів 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Іноз.м.
144 Теплоенергетика Теплоенергетика 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Іноз.м.
Будівельний
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Іноз.м.
Машини та обладнання гірничних та нафтогазових промислів 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Іноз.м.
Галузева хіммотологія 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Іноз.м.
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Іноз.м.
Промислове та цивільне будівництво 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Іноз.м.
273 Залізничний транспорт Залізничні споруди та колійне господарство 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Іноз.м.
Економічний
051 Економіка Економіка підприємства 1. Укр.м. 2. Мат.
3. Істор. або Геогр.
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Геогр.
075 Маркетинг Маркетинг 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Іноз.м.
072 Фінанси, банківська справа та страхування Управління фінансами, банківська справа та страхування 1. Укр.м. 2. Мат.
3. Істор. або Геогр.
Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Геогр.
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Геогр.
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Геогр.
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Геогр.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Геогр.
Управління персоналом та економіка праці 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Мат. або Геогр.
Навчально-науковий центр гуманітарної освіти
035 Філологія
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно
Переклад та англійська мова і літерат. 1. Укр.м. 2. Істор.
3. Іноз.м. або Геогр.
Прийом заяв та документів за сертифікатами ЗНО:
денна форма реєстрація на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua з 01.07.17 по 31.07.17
заочна форма реєстрація за адресою м. Харків, майд. Фейєрбаха, 7, кімн. 1.121 з 01.07.17 по 31.07.17 
Прийом заяв за вступними іспитами:
денна та заочна форма реєстрація за адресою м. Харків, майд. Фейєрбаха, 7, кімн. 1.121 з 01.07.17 по
24.07.17
проведення вступних іспитів м. Харків, майд. Фейєрбаха, 7, кімн. 1.121 з 25.07.17 по 
31.07.17

Терміни подачі документів

Оприлюднення рейтингових списків  01.08.17
Виконання вимог для зарахування на бюджетні місця з 01.08.17 по 07.08.17

Вступником до приймальної комісії надаються

  1. Атестат про повну середню освіту.
  2. Cертифікати відповідного рівня ЗНО-2017.
  3. Дві копії паспорта (1, 2 сторінки та прописка).
  4. Дві копії ідентифікаційного коду.
  5. Чотири фотокартки розміром 3x4 см.
  6. Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та зарахування поза конкурсом (за наявності).
Зарахування вступників на бюджетні місця не пізніше 07.08.17
Зарахування вступників на контрактні місця до 30.08.17

Вартість навчання (станом на 2016-2017 н.р.)

Денна форма: технічні спеціальності - 9300 грн/рік (факультет Економічний - 8290 грн/рік)
Заочна форма: технічні спеціальності - 4660 грн/рік (факультет Економічний - 4160 грн/рік) 
Технології штучного інтелекту