Кафедри механіко-енергетичного факультету

Тимофеєва Лариса Андріївна

Останнє оновлення: Середа, 08 листопада 2017, 12:54

 

Е-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тимофеєва Лариса Андріївна народилася 17 вересня 1949 року. У 1973 році закінчила Харківський державний університет ім. Каразіна за спеціальністю "хімія". З 1976 по 1989 рік, працювала на кафедрі «Технологія металів» на посаді молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, 1987 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.02.01 - матеріалознавство в машинобудуванні. З 1989 року по 2000 рік працювала на кафедрі «Технологія металів і матеріалознавство» Харківського автомобільно - дорожнього технічного університету, на посаді старшого наукового співробітника, а потім професором кафедри. У 1994 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю - матеріалознавство, а 2001 році присвоєно вчене звання професора. 

З 2001 року і по теперішній час завідує кафедрою «Якість, стандартизація, сертфиікація та технології виготовлення матеріалів». Під її керівництвом кафедра загальнотехнічного призначення стала випускає фахівців і магістрів за фахом - якість, стандартизація та сертифікація.

Тимофєєва Лариса Андріївна Лауреат державної премії в галузі науки і техніки, "Відмінник освіти" Міністерства освіти і науки України, академік Транспортної академії, має звання «Почесний працівник транспорту України», член міжнародної «Асоціації технологів машинобудування», зав. кафедри «ЮНЕСКО» - екологічно чисті технології.

 

Трудова діяльність професора, доктора технічних наук Л.А. Тимофєєвої неодноразово була відзначена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Держспоживстандарту України. З 2007 року за особисті досягнення в області науки, вагомий внесок у вирішення науково-технічних і соціально-економічних проблем Харківської області призначена іменна стипендія облдержадміністрації імені Георгія Федоровича Проскури

 

Напрямок наукової діяльності:
Основний науковий напрямок це розробка екологічно чистих технологій для підвищення експлуатаційних характеристик деталей машин і механізмів транспортного призначення.

Автор понад 350 наукових праць.
Опубліковано 250 - статей, доповідей - 69, винаходів - 36, патентів - 15, понад 70 виступів на конференціях. Керує аспірантурою і докторантури за фахом - матеріалознавство та за фахом - якість, стандартизація та метрологічне забезпечення. Під її керівництвом захищено 13 кандидатів наук і 3 доктори наук. Є членом ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.02.01 - матеріалознавство.

Scopus  ORCID

Інформація про наукову діяльність

Наукові та навчально-методичні роботи:

 1. Тимофеєва Л.А., Тимофєєв С.С., Федченко І.І., Демін А.Ю. Повышение износостойкости восстановленных деталей транспортных двигателей / Л.А. Тимофеєва., С.С. Тимофєєв, І.І. Федченко, А.Ю. Демін // Трение и износ. Сборник научных трудов. – Том 37. – №6. – Гомель: ИММС НАН Беларуси. 2016. –С. 699-704. (Индексируется в SCOPUS).

2. Тимофеева Л.А., Проскурина Л.В., Остапчук В.Н., Тимофеев С.С. Управление условиями антифрикционности узлов трения/ Л.А.Тимофеева, Л.В. Проскурина,

В.Н. Остапчук, С.С. Тимофеев //Журнал: Тяжелое машиностроение, 2002. - №3. – С.27-28. (Индексируется в SCOPUS)

3. Timofeeva L.A., Timofeev S.S., Fedchenko I.I., Dyomin, A.Y. Increasing the wear resistance of reworked parts of transport engines / L.A. Timofeeva, S.S. Timofeev, I.I. Fedchenko, A.Y. Dyomin // Journal of Friction and Wear. − 2017. − Vol. 38. − № 1. − PP. 13–16.

4. Тимофеєва Л.А. Фактори підвищення конкуренто-спроможності продукції// Збірник наукових праць УкрДУЗТ (електроне видання). Вип.11, Харків, - 2015. С.107-113.

5. Тимофеєва Л.А., Ніколаєнко А.О. Управления качеством технического обслуживания ремонта деталей подвижного состава //Збірник наукових праць УкрДАЗТ, вип.143, 2014р., с.69-72.

6. Тимофеєва Л.А., Тимофєєв С.С., Федченко І.І., Комарова Г.Л. Системный подход к выбору технологий управления качеством поверхностных слоев деталей // Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2013.- 3/1(51). – С.21-24.

7. Л.А.Тимофеева Управление качеством поверхности при алмазном выглаживании деталей из высокопрочного чугуна // Вестник ХНАДУ: Сб. научн. трудов. - Харьков: Изд-во ХНАДУ, 2013. – Вып. 54. – С. 114-117.

8. Тимофеєва Л.А, Комарова А.Л. Анализ основних аспектов регулирования качества продукции УкрДАЗТ, Збірник наукових праць. Вип.134, Харків 2013. С.220-224.

9. Тимофеева Л.А., Геворкян Е.С. Повышения качества подготовки поверхностей изделий транспортного назначения при их восстановлении // Вестник сертификации железнодорожного транспорта, 2013. - №3/1. – С.68-69.

10. Тимофеєва Л.А., Бутенко В.М. Сравнительна характеристика методов определения показателей качества продукции транспортного назначения Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2013.- 4(193). – С.35-39

11. Тимофеева Л.А., Федченко І.І. Повышение качества стальных изделий транспортного назначения // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2014. − №1. − С. 121 – 123.

12. Тимофеєва Л.А. Метрологічне забезпечення сертифікації продукції// УкрДУЗТ, Збірник наукових праць (електроне видання). Вип.9, Харків 2014. С.185-188.

13. Пат. №109212 Україна, (2015) С21D 1/00. Спосіб поверхневого зміцнення колінчастих валів із залізовуглецевих сплавів / [Тимофеєва Л.А., Тимофєєв С.С., Дьомін А.Ю.]; заявник та патентовласник Українська державна академія залізничного транспорту. − №а2014 02626, заяв. 17.03.2014; опубл. 27.07.2015, Бюл. №14.

14. Пат. №107900 Україна, (2015) С04В 35/486. Спосіб отримання матеріалу триботехнічного призначення для інструментів на основі діоксиду цирконію / [Панченко С.В., Тимофеєва Л.А., Тимофєєв С.С., Дьомін А.Ю.]; заявник та патентовласник Українська державна академія залізничного транспорту. − №u2014 03216, заяв. 31.03.2014; опубл. 25.02.2015, Бюл. №4.

Навчально-методичні розробки:

1. Тимофеєва Л.А, Комарова А.Л., Тимофеєв С.С, Остапчук В.М. «Транспортне матеріалознавство в питаннях та відповідях» Навчальний посібник з грифом МОН України. - Харків: УкрДАЗТ. – 2011. - 176 с.

2. Тимофеєва Л.А., Геворкян Е.С., Семенченко Г.Д., Нерубацкий В.П. «Нові матеріали та технології їх отримання» Навчальний посібник з грифом МОН України. - Харків: УкрДУЗТ. – 2015. - 344 с.

3. Тимофеєва Л.А, Комарова Г.Л. Конспект лекцій з Матеріалознавства та ТКМ. Частина 1/ Л.А.Тимофеєва, Г.Л. Комарова. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. -68с.

4. Геворкян Е.С., Тимофеєва Л.А., Мельник О.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Неруйнівні методи контролю» для спеціалістів та магістрів спеціальності ЯСС. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – 22 с

5. Тимофеєва Л.А., Ткаченко В.В., Федченко І.І. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Виробничий та комерційний менеджмент» для спеціалістів та магістрів спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація». - Харків: УкрДАЗТ. – 2013. - 50 с.

6. Тимофеєва Л.А., Ткаченко В.В., Федченко І.І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Міжнародний досвід стандартизації та управління якістю» для спеціалістів та магістрів спеціальності «Якість, стандартизація. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Матеріалознавство» для магістрів спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація»/ Л.А. Тимофеєва., В.В. Ткаченко, І.І. Федченко. - Харків: УкрДАЗТ. – 2014. - 21 с.

7. Тимофеєва Л.А., Федченко І.І. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Матеріалознавство» для магістрів спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» - Харків: УкрДАЗТ. – 2015. - 46 с.

8. Тимофеєва Л.А, Комарова Г.Л. Конспект лекцій з Матеріалознавства та ТКМ. Частина 2/ Л.А.Тимофеєва, Г.Л. Комарова. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. -68с.

9. Тимофеєва Л.А, Комарова Г.Л. Конспект лекцій «Методи оцінки управління якістю продукції/ Л.А.Тимофеєва, Г.Л. Комарова. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. -15с.

10. Тимофеєва Л.А, Комарова Г.Л. Метод. вказівки до практичних занять з дисципліни «Методи оцінки якості продукції»/ Л.А.Тимофеєва, Г.Л. Комарова. – Харків: УкрДАЗТ, 2015. - 18с.

11. Тимофеєва Л.А. Остапчук В.М., Дьомін А.Ю Конспект лекцій з дисципліни «Транспортна екологія» для спеціалістів та магістрів спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація». Харків: УкрДАЗТ, 2015р., - С.40.

12. Геворкян Е.С., Тимофеєва Л.А., Мельник О.Н. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Нові матеріали та технології виготовлення та відновлення виробів» для магістрів спеціальності ЯСС. – Харків: УкрДАЗТ, 2015. – 18 с.

13. Тимофеєва Л.А, Комарова Г.Л. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Методи оцінки якості продукції»/ Л.А.Тимофеєва, Г.Л. Комарова. – Харків: УкрДАЗТ, 2016. - 8с.

14. Тимофеєва Л.А., Федченко І.І. Конспект лекцій з дисципліни «Основи стандартизації, сертифікації та управління якістю» для магістрів спеціальності ЯСС. - Харків: УкрДАЗТ. – 2015. - 30 с.

15. Тимофеєва Л.А., Федченко І.І. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Інтелектуальна власність” для спеціалістів та магістрів спеціальності ЯСС. - Харків: УкрДАЗТ. 2013. - 30 с.

16. Тимофеєва Л.А., Ткаченко В.В., Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Виробничий та комерційний менеджмент» Частина 2. Для спеціалістів та магістрів спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація». - Харків: УкрДАЗТ. – 2015. - 50 с.

17. Тимофеєва Л.А., Путятіна Л.І. Конспект лекцій для самостійного вивчення дисципліни «Основи екології» Частина 1 / Л.А. Тимофеєва,                Л.І. Путятіна. Харків: УкрДАЗТ, 2014р., - С.46.

18. Тимофеєва Л.А., Путятіна Л.І. Конспект лекцій для самостійного вивчення дисципліни «Основи екології» Частина 2 / Л.А. Тимофеєва,                Л.І. Путятіна. Харків: УкрДАЗТ, 2014р., - С.66.

Участь у конференціях і семінарах:

1. Тимофеєва Л.А., Тимофеєв С.С., Дьомін А.Ю., Ягодинський Є.С. Вдосконалення технологій відновлення колінчастих валів дизелів транспортного призначення / Л.А. Тимофеєва, С.С. Тимофеєв, А.Ю. Дьомін, Є.С. Ягодинський // Збірник наукових праць V міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології на залізничному транспорті», 31 березня − 7 квітня 2014 р., м. Лондон. − С. 87 − 90.

2. Тимофеєва Л.А., Федченко І.І., Остапчук В.М. Исследование триботехнических свойств алюмохромофосфатних, хромофосфатних покритий. Збірник наукових праць: Інноваційні технології на залізничному транспорті ІV міжнародної науково-практичної конференції. – м. Париж (Франція). – Луганськ: СНУ ім. В.Даля.- 2013. С.98 – 101.

3. Тимофеєва Л.А., Тимофеєв С.С., Федченко І.І. Исследование причин несправностей прецизионных пар трения и пути их устранения. Збірник наукових праць: Інноваційні технології на залізничному транспорті ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – м. Тель-Авів (Ізраїль). – Луганськ: СНУ ім. В.Даля.- 2012. С.48 – 50.

4. Тимофеєва Л.А., Федченко І.І. Сутність стандартизації та її роль у розвитку національної економіки //

16-я Международная научно-техническая конференция «Качество, стандартизация, контроль: теория и практика» (Одеса, 2016). − Тезисы докладов. − Київ: ИСМ, С.181-183.

5. Тимофеєва Л.А, Комарова Г.Л. Вдосконалення способів підвищення якості різального інструменту за рахунок використання захисних покриттів. Материалы 17–го Международного научно-технического семинара «Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте», (20-24 февраля 2017г., г.Свалява, Карпаты).Тезисы докладов. – Киев: АТМ Украины, 2017. - С.276-278.

6. Тимофеева Л.А. Повышение работоспособности трибосопряжения из железоуглеродистых сплавов с помощью оксилегирования // Инженерия поверхности и реновация изделий: Материалы 17-й Международной научно-практической конференции, 29 мая- 02 июня 2017г., г. Одеса – Киев: АТМ Украины, 2017. – С.194 - 196.

7. Тимофеева Л.А, Комарова А.Л., Краснокутский Е.С. Система менеджмента качества в ВУЗАХ. Перспективы развития и особенности применения// Качество, стандартизация, контроль: теория и практика: Материалы 10-й международной научно-практической конференции, 27.09-1.10. 2010, Ялта.

8. Тимофеєва Л.А., Комарова Г.Л. Сравнительная характеристика методов определения качества качества продукции транспортного назначения// Качество, стандартизация, контроль: теория и практика:Материалы 11-й международной научно-практической конференции, 26.09-29.09. 2011, Ялта. С.154-156.

9. Тимофеєва Л.А, Комарова Г.Л. Формирование системы качества высшего учебного заведения// Материалы 13-й международной научно-практической конференции «Качество, стандартизация, контроль: теория и практика». (30.09-04.10. 2013, Ялта) – Тезисы докладов. – Киев: АТМ Украины, 2013. – С. 151-152.

10. Тимофеева Л.А., Федченко И.И. Процессный подход к созданию системы управления качеством образования // 15-я Международная научно-техническая конференция «Качество, стандартизация, контроль: теория и практика» (Одеса, 2015). − Тезисы докладов. − Київ: ИСМ, 2015. – С. 173 − 175.

11. Тимофеєва Л.А, Комарова Г.Л. Дослідження високо температур-ного окислення заліза з накладанням електричного поля// Материалы 15 –го Международного научно-технического семинара «Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте», (23-27 февраля 2015г., г.Свалява, Карпаты). Тезисы докладов. – Киев: АТМ Украины, 2015. - С.180-181.

12. Тимофеєва Л.А., Дьомін А.Ю. Удосконалення технології відновлення колінчастих валів тепловозних дизелів / Л.А. Тимофеєва, А.Ю. Дьомін // Матеріали круглого столу в рамках 15-ї Міжнародної виставці промислового обладнання і металообробки «Машпром-2015» «Ефективні технології при виготовленні, ремонті і відновленні деталей», 07 жовтня 2015 р., м. Дніпропетровськ. − С. 112 − 113.

13. Тимофеєва Л.А., Дьомін А.Ю. Вплив параметрів комплексної технології реновації на властивості антифрикційного покриття /              Л.А. Тимофеєва, А.Ю. Дьомін // Матеріали 15-ї міжнародного науково-технічного семінару «Сучасні проблеми виробництва й ремонту у промисловості і на транспорті», 23 − 27 лютого 2015 р., м. Свалява − Київ. − С. 178 − 179.

14. Тимофеєва Л.А, Комарова А.Л. Перспективы развития системы управления качеством продукции машиностроительного предприятия// Материалы 16-й международной научно-практической конференции «Качество, стандартизация, контроль: теория и практика» (20.09-23.09. 2016, Одесса). Тезисы докладов. – Киев: АТМ Украины, 2016. – С.178-181.

Керівництво аспірантурою:

Докторантура – 1 особа.

Аспіранти: денної форми – 3 особи,

заочної форми – 1 особа.

Керівництво науковою роботою студентів: 4 особи

1. Удосконалення методів контролю якості послуг на залізничному транспорті.

2. Розробка документації до сертифікації і атестації тягового обладнання машинобудівного підприємства.

3. Удосконалення заходів по наданню послуг в умовах малого підприємства.

4. Удосконалення послуг метрологічної лабораторії Українського науково-дослідного інституту вагонобудування.

Відгуки на автореферати: 83 особи

1. Ковальов О.І. Наукові основи оцінювання якості функціонування електропостачальних підприємств на базі ефективного використання техніко-економічної інформації. 05.01.02.

2. Каденко В.С. Підвищення зносостійкості лап культиваторів обґрунтуванням форми та параметрів локального зміцнення леза. 05.02.04.

3. Цимбал Б.М. Підвищення зносостійкості шнекових екструдерів для виробництва паливних брикетів у кислотних та лужних середовищах. 05.02.04.

4. Бурдейна В.М. Удосконалення методів забезпечення взаємозамінності координованих отворів у машинобудуванні на етапі проектування. 05.01.02.

5. Плугатарьов А.В. Підвищення зносостійкості деталей паливної апаратури дизельних двигунів. 05.02.01.

6. Замота Т.М. Наукові основи припрацювання спряжень деталей мобільної сільськогосподарської техніки при виготовленні та ремонті методом накладання змінного електричного струму. 05.05.11.

7. Аулін В.В. Трибофізичні основи підвищення зносостійкості деталей та робочих органів сільськогосподарської техніки. 05.02.04.

8. Шевкун С.М. Аналіз і оптимізація схем передавання і способів відтворення одиниць параметрів імпедансу. 05.01.02.

9. Близниченко О.М. Науково-технічні засади забезпечення якості електроенергії на теплових та атомних електростанціях. 05.01.02.

10. Троцько М. Л. Розвиток методу синхронізації шкал часу по каналах цифрового телебачення з використанням нейровейвлетних технологій. 05.01.02.

 

ДисциплинаКод направления подготовки, специальности / ОКУ
1.

Матеріалознавство та організація технологічних процесів

 
2.

Організація діяльності підрозділів метрології та стандартизації підприємств 

 
3.

Оцінка відповідності продукції, послуг та персоналу 

 
4.

Основи екології