Кафедри механіко-енергетичного факультету

Тимофеєва Лариса Андріївна

Останнє оновлення: Четвер, 30 березня 2017, 10:26

Тимофеєва Лариса Андріївна народилася 17 вересня 1949 року. У 1973 році закінчила Харківський державний університет ім. Каразіна за спеціальністю "хімія". З 1976 по 1989 рік, працювала на кафедрі «Технологія металів» на посаді молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, 1987 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.02.01 - матеріалознавство в машинобудуванні. З 1989 року по 2000 рік працювала на кафедрі «Технологія металів і матеріалознавство» Харківського автомобільно - дорожнього технічного університету, на посаді старшого наукового співробітника, а потім професором кафедри. У 1994 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю - матеріалознавство, а 2001 році присвоєно вчене звання професора.

З 2001 року і по теперішній час завідує кафедрою «Якість, стандартизація, сертфиікація та технології виготовлення матеріалів». Під її керівництвом кафедра загальнотехнічного призначення стала випускає фахівців і магістрів за фахом - якість, стандартизація та сертифікація.

Тимофєєва Лариса Андріївна Лауреат державної премії в галузі науки і техніки, "Відмінник освіти" Міністерства освіти і науки України, академік Транспортної академії, має звання «Почесний працівник транспорту України», член міжнародної «Асоціації технологів машинобудування», зав. кафедри «ЮНЕСКО» - екологічно чисті технології.

Трудова діяльність професора, доктора технічних наук Л.А. Тимофєєвої неодноразово була відзначена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Держспоживстандарту України. З 2007 року за особисті досягнення в області науки, вагомий внесок у вирішення науково-технічних і соціально-економічних проблем Харківської області призначена іменна стипендія облдержадміністрації імені Георгія Федоровича Проскури

Напрямок наукової діяльності:
Основний науковий напрямок це розробка екологічно чистих технологій для підвищення експлуатаційних характеристик деталей машин і механізмів транспортного призначення.

Автор понад 350 наукових праць.
Опубліковано 250 - статей, доповідей - 69, винаходів - 36, патентів - 15, понад 70 виступів на конференціях. Керує аспірантурою і докторантури за фахом - матеріалознавство та за фахом - якість, стандартизація та метрологічне забезпечення. Під її керівництвом захищено 13 кандидатів наук і 3 доктори наук. Є членом ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.02.01 - матеріалознавство.

Основні дисципліни, які викладає:

  1. Матеріалознавство
  2. Технологія конструкційних матеріалів
  3. Інтелектуальна власність
  4. Транспортна екологія