Видання наукових праць

Напрямки

Останнє оновлення: Вівторок, 10 листопада 2015, 09:24

Рік заснування:

1994

Тематика:

висвітлення результатів наукових досліджень у галузі рухомого складу, управління процесами перевезень, зв’язку, будівництва і реконструкції залізничного транспорту та його інфраструктури, узагальнення та розповсюдження вітчизняного і закордонного досвіду

Веб-сторінка збірника:

http://znp.kart.edu.ua

Реферативні бази даних:
назва БД, назва видання у БД,
Інтернет-посилання

http://www.kart.edu.ua/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
http://jml2012.indexcopernicus.com

GoogleScholar профиль:

https://scholar.google.com.ua

ISSN:

1994-7852

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 21513-11415 ПР від 27.07.2015

Фахова реєстрація у ДАК України:

Постанова президії ВАК України № 1-05/4 від 26 травня 2010р.

Періодичність:

8 разів на рік

Мова видання:

українська, російська, англійська

Засновник:

Український державний університет залізничного транспорту

Головний редактор:

Панченко Сергій Володимирович, доктор технічних наук

Заступники головного редактора:

Приходько Сергій Іванович, доктор технічних наук
Каграманян Артур Олександрович, кандидат технічних наук

Члени редакційної ради:

автоматизовані системи електричного транспорту — Щербак Я.В., д-р техн. наук; будівельні матеріали, конструкції та споруди — Плугін А.А., д-р техн. наук; експлуатація залізниць — Бутько Т.В., д-р техн. наук; рухомий склад залізниць — Тартаковський Е.Д., д-р техн. наук; телекомунікаційні системи та управління ними — Приходько С.І., д-р техн. наук; теплові двигуни — Фалендиш А.П., д-р техн. наук; технологія металів та матеріалознавство — Тимофеєва Л.А., д-р техн. наук

Члени редколегії:

рухомий склад залізниць - д.т.н., професор В.І.Кисельов МДУШС (Росія) д.т.н., професор О.М.Грищенко ПДУШС (Росія), д.т.н., професор А.П.Фалендиш, д.т.н., професор О.Б.Бабанін, д.т.н., професор Я.В.Щербак, д.т.н., професор В.Г.Пузир, д.т.н., професор І.Е.Мартинов, д.т.н., професор Ю.Є.Калабухін;

експлуатація залізниць - д.т.н., професор В.Я.Негрей БелДУТ (Білорусь), д.т.н., професор Д.Г.Неволін УрДУШС (Росія), д.т.н., професор М.М.Бабаєв, д.т.н., професор А.Б.Бойнік, д.т.н., професор А.М.Котенко, д.т.н., професор О.Г.Шибаєв, д.т.н., професор В.Н.Бобровський, д.т.н., професор І.В.Жуковицький, д.т.н., професор Є.С.Альошинський;

теплові двигуни - д.т.н., професор О.Є.Пудовиков МДУШС (Росія), д.т.н., професор В.І.Мороз, д.т.н., професор В.М.Зайончковський, д.т.н., професор А.П.Марченко, к.т.н., професор А.О.Каграманян, д.т.н., професор С.А.Єрощенков, д.т.н., професор Д.С.Жалкін, к.т.н., доцент В.В.Савенко;

будівельні матеріали, конструкції та споруди – д-інженер, професор Х.-Б.Фішер Веймарський будівельний університет (Німеччина), д.т.н., професор В.С.Лєсовик Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова (Росія), д.т.н., профессор М.Ю.Ізбаш, д.х.н., професор А.М.Плугін, д.т.н., професор В.С.Софронов, д.т.н., професор Г.М.Шабанова, д.т.н., професор О.М.Даренський, д.т.н., професор Ю.О.Ландау к.т.н., доцент Г.Л.Ватуля;

телекомунікаційні системи та управління ними - д.т.н., професор І.П.Книшев МДУШС (Росія), д.т.н., професор Г.І.Загарій (Німеччина), д.т.н., професор Г.В.Альошин, д.т.н., професор М.М.Бабаєв, д.т.н., професор А.Б.Бойнік, д.т.н., професор С.В.Лістровий, д.т.н., профессор В.І.Мойсеєнко, д.т.н., професор С.В.Панченко, д.т.н., професор О.А.Сєрков;

автоматизовані системи електричного транспорту - д.т.н., професор Мирослав Люфт Радомський технологічно-гуманітарний університет ім. К.Пуласького (UTH), д.т.н., професор Ю.І.Гусевський, д.т.н., професор Г.Г.Жемеров, д.т.н., професор В.Б.Клепіков, д.т.н., професор В.І.Омельяненко, д.т.н., професор В.Г.Ягуп, к.т.н., доцент С.І.Яцько;

технологія металів та матеріалознавство - д.т.н., професор Л.М.Акулович Білоруський державний аграрний технічний університет (Білорусь), д.т.н., професор Мілорад Мілованшевич Бєлградський університет машинобудувальний факультет (Сербія), д.т.н., професор В.А.Власовець, д.т.н., професор Е.С.Геворкян, д.т.н., професор С.А.Клименко, д.т.н., професор В.І.Мороз, д.т.н., професор В.М.Остапчук.