Видання наукових праць

Напрямки

Останнє оновлення: Четвер, 15 грудня 2016, 09:12

«Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті»
(Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте)
Informacijno-keruûci sistemi na zaliznicnomu transporti

 

Науково-технічний журнал

Рік заснування:

1996 р.

Тематика:

висвітлення наукових та технічних засад, побудови інформаційно-керуючих систем на основі сучасних інформаційних технологій

Реферативні бази даних: назва БД, назва видання у БД, Інтернет-посилання

http://www.kart.edu.ua/zhurnal-informatsijno-keruyuchi-sistemi-ua/napryamku-jyrnal-ua
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
http://journals.indexcopernicus.com

GoogleScholar профіль:

https://scholar.google.com

Реферативна база "Наукова періодика України":

http://jiks.kart.edu.ua

ISSN

1681-4886

ISSN On-line:

2413-3833

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ №21514-11414 ПР від 18.08.2015 р.

Фахова реєстрація у ВАК України:

наказ Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 528

Галузь науки:

технічні науки

Періодичність:

6 разів на рік

Мова видання:

українська, російська, англійська

Засновник:

Український державний університет залізничного транспорту

Головний редактор:

Приходько Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор

Заступник головного редактора:

Бабаєв М.М., д.т.н., професор, УкрДУЗТ

Відповідальний секретар:

Мойсеєнко В.І., д.т.н., професор, УкрДУЗТ

Члени редакційної колегії:

Альошин Г.В., д.т.н., професор, УкрДУЗТ

Бойнік А.Б., д.т.н., професор, УкрДУЗТ

Бутько Т.В., д.т.н., професор, УкрДУЗТ

Гаврилюк В.І., д.ф-м.н., професор, ДНУЗТ

Жуковицький І.В., д.т.н., професор, ДНУЗТ

Климаш М.М., д.т.н., професор, НУ «Львівська політехніка»

Книшев І.П., д.т.н., професор, РОАТ МИИТ, (Росія)

Лістровий С.В., д.т.н., професор, УкрДУЗТ

Збігнев Лукасік, д.т.н., професор, Технологічно-Гуманітарний Університет, (Польща)

Марек Мезитис, д.т.н., професор, Ризький технічний університет, (Латвія)

Негрей В.Я., д.т.н., професор, БелДУТ, (Білорусь)

Панченко С.В., д.т.н., професор, УкрДУЗТ

Поповський В.В., д.т.н., професор, ХНУРЕ

Самсонкін В.М., д.т.н., професор, ДНДЦ УЗ

Серков О.А., д.т.н., професор, НТУ «ХПІ»

Скалозуб В.В., д.т.н., професор, ДНУЗТ

Фалендиш А.П., д.т.н., професор, УкрДУЗТ

Шиш В.О., к.т.н., доцент, Укрзалізниця

Адреса редакції:

майдан Фейєрбаха, 7, корп. 1, к. 215, Харків, Україна, 61050

Телефони:

(057) 730-10-84, 730-10-82

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ISSN 1681-4886. Зареєстровано 24 жовтня 2001 р. у Centre International de I'ISSN, 75002 PARIS, France.

Журнал включено до Російського індексу наукового цитування РІНЦ
(http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33934)

Індекс журналу у Каталозі передплатних видань України – 48 707