Кафедри факультету УПП

Завідувач кафедри ЗСВ

Останнє оновлення: Неділя, 17 лютого 2019, 19:34

Огар Олександр Миколайович
доктор технічних наук, професор


Рік народження: 1973

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта: У 1996 році з відзнакою закінчив навчання в Харківській державній академії залізничного транспорту. З цього ж року розпочав науково-педагогічну діяльність на кафедрі „Залізничні станції та вузли”.

Кандидат технічних наук з 2002 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 в Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту», номер диплома ДК №015816.

Доктор технічних наук з 2011 року. Дисертацію захистив у тій же спеціалізованій вченій раді за тією ж спеціальністю, номер диплома ДД №000096.

Вчене звання доцента присвоєно у 2005 році, а вчене звання професора – у 2015 році.

Член-кореспондент Транспортної академії України з 2016 року.

З вересня 2012 року по теперішній час займає посаду завідувача кафедри «Залізничні станції та вузли».

Напрям наукової діяльності – удосконалення конструктивно-технологічних параметрів сортувальних пристроїв.

За час роботи у вищому навчальному закладі опублікував більше 95 наукових та науково-методичних праць. З них понад 73 наукових, 2 патенти, 20 навчально-методичного характеру та один навчальний посібник із грифом Міністерства освіти і науки України.

Google Scholar

ORCID

Scopus

Вибрані публікації:

1. Огар, О. М. Розробка процедури розрахунку раціональних параметрів поздовжнього профілю спускної частини сортувальних гірок [Текст] / О.М. Огар, Л.А. Страна, Л.В. Бригіна // Збірник наукових праць. – Х. : УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 135. – С. 37-45. (Фахове видання)

2. Огар, О. М. Розрахунок раціональних конструктивно-технологічних параметрів сортувальних гірок на основі системного підходу [Текст] / О. М. Огар // Збірник наукових праць. – Х. : УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 136. – С. 7–13. (Фахове видання)

3. Огар, О. М. Математична модель визначення раціональних параметрів поздовжнього профілю насувної частини сортувальних гірок [Текст] / О. М. Огар // Збірник наукових праць. – Х. : УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 137. – С. 17–24. (Фахове видання)

4. Огар, О. М. Формування керуючих дій на процес скочування відчепів з гірки [Текст] / О. М. Огар // Збірник наукових праць. – Х. : УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 142. – С. 5-11. (Фахове видання)

5. Огар, О. М. Розрахунок координат осей вагона при скочуванні відчепів з гірки [Текст] / О. М. Огар // Збірник наукових праць. – Х. : УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 143. – С. 16-21. (Фахове видання)

6. Огар, О. М. Розрахунок конструктивних параметрів структур гіркових горловин з вагонними уповільнювачами легких типів [Текст] / О. М. Огар // Збірник наукових праць. – Х. : УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 145. – С. 34-40. (Фахове видання)

7. Огар, О. М. Розрахунок швидкості і напрямку вітру в імітаційних моделях скочування відчепів з гірки [Текст] / О. М. Огар // Збірник наукових праць. – Х. : УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 150. – С. 60-66. (Фахове видання)

8. Огар, О. М. Дослідження ефективності застосування технології гравітаційно-прицільного гальмування відчепів [Текст] / О. М. Огар, К. В. Таратушка // Транспортні системи та технології перевезень: збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2015. – Вип. 9. – С. 49-56. (Фахове видання)

9. Огар, О. М. Аналіз роботи підсистем регулювання швидкості скочування відчепів в автоматизованих системах управління сортувальними станціями [Текст] / О. М. Огар, М. А. Асеєв, О. А. Іваненко // Зб. наук. праць. – Х. : УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 161. – С. 70-75. (Фахове видання)

10. Огар, О.М. Математична модель визначення раціонального місця розташування пасажирської станції для обслуговування високошвидкісних поїздів у крупному залізничному вузлі [Текст] / О.М. Огар, М.С. Дребот, А.Б. Мумінов // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 166. – С. 23 – 30. (Фахове видання)

11. Оhar, О.Evaluation of traffic safety using additive resulting indicator [Text] / O. Ohar, O.Rozsokha, M. Kutsenko, Y. Smachilo // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - № 6/3 (90). - 2017 - P. 48-57.

12. Panchenko, S. Improvement of the organizational technological model of the route made up of the groups of cars of different owners [Text] / S. Panchenko, O. Ohar, V. Kuleshov, M. Kutsenko, A. Kuleshov // International journal of engineering and technology. - №7 (4.3). - 2018. - P. 266-269

13. Panchenko, S. A method of complex calculation of rational structural parameters of railway humps [Text] / S. Panchenko, O. Ohar, M. Kutsenko, J. Smachilo // Acta polytechnica. - Vol.58. - №6. - 2018. - P. 370-377.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Залізничні станції та вузли

275.02 / Бакалавр

2 САПР залізничних станцій та вузлів 275.02 / Магістр
3 Проектування об'єктів залізничної інфраструктури 275.02 / Магістр
4

Інфраструктура і технології вантажних

і пасажирських перевезень

275.02 / Доктор філософії
5 Основи наукових досліджень та інженерної творчості

275.02 / Бакалавр