Кафедра «Економіка, бізнес та управління персоналом на транспорті» (ЕкБіУПТ)

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:

  • перший (бакалаврський) рівень;
  • другий (магістерський) рівень;

Перший бакалаврський рівень передбачає підготовку за такими напрямами та освітніми програмами:

Напрям підготовки – 073 Менеджмент

Освітня програма – Управління персоналом та економіка праці (УПЕП)

Другий магістерський рівень передбачає підготовку за спеціальностями та програмами підготовки:

Спеціальність – 073 Менеджмент

Програма підготовки – Бізнес адміністрування (БіАМ)

Можливості подальшого навчання – здобуття ступеня доктора філософії (Phd) за спеціальністю 051 Економіка