Кафедра «Якість, стандартизація, сертифікація та технології виготовлення матеріалів» (ЯСС та ТВМ)

Інтеграція України в Європейське співтовариство, швидкі темпи зростання виробництва зумовлюють необхідність підготовки фахівців високого рівня у галузі метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, якості, стандартизації та сертифікації, які можуть самостійно застосовувати нові знання й уміння, а також вчасно адаптуватися у процесі своєї професійної діяльності. Для майбутнього фахівця, пов′язаного з будь-яким напрямком підготовки, важливо знати правові, організаційні і сучасні методи метрологічного забезпечення, технічних регламентів на національних, регіональних, міжнародних рівнях.

Кафедра якості, стандартизації, сертифікації та технологій виготовлення матеріалів забезпечує навчання студентів за першим – бакалавр, другим – магістр – освітніми рівнями та за третім освітнім рівнем – доктор філософії.

Галузь знань:

15 – Автоматизація та приладобудування

Спеціальність:

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітні програми:

Рівень Бакалавр – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Рівень Магістр – Якість, стандартизація та сертифікація

Рівень Доктор філософії – Якість, стандартизація та сертифікація