Прикладна механіка і основи конструювання

завідувач кафедри

Мороз Володимир Ілліч

д.т.н., професор, академік ТАУ, дипломований "Європейський інженер-педагог (ING-PAED IGIP)"

корпус 2, поверх 3, кабінет 316

Керівники гуртка:

 

До студентського наукового гуртка входять студенти, які виявили бажання і схильність до науково-дослідної роботи, спрямованої на розв’язання актуальних задач удосконалення конструкції механізмів сучасних технічних засобів залізничного транспорту. Діяльність гуртка відповідає основним напрямкам наукової роботи кафедри механіки і проектування машин.

 

Мета діяльності наукового гуртка – залучення студентів до участі  у рішенні важливих наукових задач зі створення нових і удосконалення існуючих транспортних технічних засобів, підвищення якості загальноінженерної підготовки майбутніх спеціалістів залізничного транспорту України.

 

Основні задачі:

  • Ознайомлення з особливостями конструкції та функціонування основних механізмів фахових технічних засобів залізничного транспорту.
  • Поглиблення знань студентів з загальноінженерних дисциплін шляхом оволодіння ними сучасними методами дослідження та проектування механізмів і практичного їх використання для рішення конкретних інженерних задач.
  • Формування навичок використання набутих теоретичних знань при розв’язанні практичних завдань.
  • Виявлення найбільш здібних і зацікавлених студентів, залучення їх до участі у проведенні наукових конференцій, конкурсів, семінарів.