Теоретична та прикладна механіка

завідувач кафедри

Мороз Володимир Ілліч

д.т.н., професор, академік ТАУ, дипломований "Європейський інженер-педагог (ING-PAED IGIP)"

корпус 2, поверх 3, кабінет 316

Керівники гуртка

До студентського наукового гуртка входять студенти, які виявили бажання і схильність до науково-дослідної роботи, спрямованої на розв’язання актуальних задач з механіки скерованих на удосконалення конструкції механізмів сучасних технічних засобів залізничного транспорту. Діяльність гуртка відповідає основним напрямкам наукової роботи кафедри механіки та проєктування машин.

Мета діяльності наукового гуртка – залучення студентів до участі  в розв’язанні актуальних задач з механіки та важливих наукових задач  зі створення нових і удосконалення сучасних транспортних технічних засобів, підвищення якості загальноінженерної підготовки майбутніх спеціалістів залізничного транспорту України.

Основними завданнями гуртка є:

  • ознайомлення з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи;
  • виявлення найбільш талановитих та зацікавлених студентів, стимулювання інтересу з метою підвищення творчого та інтелектуального потенціалу для розв’язання майбутніх задач в подальшому навчанні, науковій та професійній діяльності;
  • розвиток творчого науково-технічного мислення, класичних та креативних підходів до задач механіки, поширення наукового кругозору;
  • опановування сучасними методиками, формування та розвиток самостійних навичок організації та проведення наукових досліджень;
  • залучення студентів до участі в науковій діяльності за проблематикою кафедри;
  • підвищення мотивації та забезпечення участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів, наукових семінарів кафедри та університету, олімпіад та тематичних форумів;
  • ознайомлення з особливостями конструкції та функціонування основних механізмів фахових технічних засобів залізничного транспорту;
  • поглиблення знань студентів з загальноінженерних дисциплін шляхом опановування ними сучасними методами дослідження та проєктування механізмів і практичного їх використання для розв’язання інженерних задач;
  • формування навичок використання набутих теоретичних знань при розв’язанні практичних завдань.

Посилання щодо підключення студентів до роботи в студентському науковому гуртку «Теоретична та прикладна механіка».

Галерея