ОП «Комп′ютерні інформаційно-управляючі системи»

завідувач кафедри

Мойсеєнко Валентин Іванович

д.т.н., професор

корпус 3, поверх 4, кабінет 401

Галузь знань 15 – Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані  технології
Другий рівень вищої освіти:
Освітньо-наукова програма «Комп′ютерні інформаційно-управляючі системи»