ОПП “ТОП менеджмент в обліку та адмініструванні” бакалавр

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 071 Бухгалтерський облік та оподаткування
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Навчально-професійна програма “ТОП менеджмент в обліку та адмініструванні”

Наступна акредитація освітньої програми – 2026 рік.