Kudelko Viktoriia Eduardivna

Position: Associate Professor on a part-time basis

Science degree, academic title: Candidate Degree in Physical Education and Sports Science, Associate Professor

Year of birth: 1965

Education:

У 1986 році закінчила Київський державний інститут фізичної культури, Харківський спортивний факультет за спеціальністю – фізична культура і спорт, кваліфікація – викладач-тренер з баскетболу.

У 2018 році закінчила Українську інженерно-педагогічну академію, магістр з управління інтелектуальною власністю.

Scientific activity direction:

Physical culture and sports among various segments of the population.

Author:

Author of over 71 scientific papers. Among these there are 3 textbooks, 39 articles in professional journals (Index Copernicus), 3 publications in scientific journals (SCOPUS and Web of Science).

Awards and diplomas:

відзначена Подякою голови Харківської обласної ради (2018 р.), Почесною грамотою Комітету з Фізичного виховання та спорту (2011 р.), Подякою Харківського інституту фінансів КНТЕУ (2018 р.), Подякою Міністерства освіти і науки (2019 р.).

Featured publications:

 1. Куделко В.Е., Болтєнкова О.М., Васьков Ю.В., Понікарьова В.Г. Теоретичні основи модернізації змісту непрофесійної фізкультурної освіти у вищому навчальному закладі. / Слобожанський науково-спортивний вісник: [науково-теоретичний журнал] Харків: ХДАФК, 2015, № 2(46), С.42-47.
 2. Kudelko V.E., Slastina O.O. Evaluating Effectiveness of Different Models of Teaching Combinations of Basic Aerobics Movements to Female Students of Higher Educational Institutions. Теорія та методика фізичного виховання: науково-методичний журнал. Харків, 2015. С. 32-36.
 3. Куделко В.Е., Сластіна О.О. Визначення ефективності різних моделей навчання комбінаціям базовим рухам аеробіки студенток ВНЗ. / Моделювання складних систем в області механіки людини фізичного виховання і спорту: ХІ Міжнародна наукова конференція (12 травня 2015, м. Львів – Харків / Львів. Держ. ун-т фіз. культури. Харк. Нац. пед. університет ім. Г.С. Сковороди  – Харків: (ОВС), 2015, 69-72.
 4. Куделко В.Е. Сучасні підходи до організації професійно-прикладної фізичної підготовки дівчат в системі фізичного виховання у вищому навчальному закладі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах Запоріжжя / КПУ, 2016, С. 328-334.
 5. Grinko V.M., Kudelko V.E., Hlotov Y.O. Training of students’ special endurance in ping pong sport circles. Physical education of students. Kharkiv,Vol 21, ( 2), 2017, рр. 52-60.
 6. Гринько В.М., Куделко В.Е. Вплив занять аеробного характеру на спеціальну витривалість студентів у групах зі спортивною спрямованістю (секційні заняття) настільний теніс. Слобожанський науково-спортивний вісник Харків / ХДАФК, 2017, № 5(61), С. 48-52.
 7. Гринько В.М., Куделко В.Е., Глотов Є.О. Розвиток спеціальної витривалості студентів у секційних заняттях з настільного тенісу. / Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, Харків, 2017, ХДАФК, 2017, С.35-56.
 8. Grinko V.M., Kudelko V.E., Hlotov Y.O. Prediction and increasing of general level of students’ endurance by the exercises of aerobic direction. Physical education of students. Kharkiv, № 1, 2018, рр. 23-30.
 9. Гринько В.М., Куделко В.Е. Вплив занять аеробної спрямованості на координаційні здібності студентів Динаміка та прогнозування. / Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова. Науковий часопис. Серія 15 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт”. Випуск 3К(110)19, С. 169-174.
 10. Гринько В.М., Куделко В.Е. Вплив занять аеробної спрямованості на координацію рухів студентів. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення.. Харків, 2019,с.72 – 82.
 11. Grinko V.M., Kudelko V.E., Hlotov Y.O. The effect of Aerobic Engagement on coordination. Its dynamics and prognosis. Journal of Physical education and sport, 18(4), 2018, pp.2350-2357
 12. Гринько В.М., Куделко В.Е. Особливості використання професійно-прикладної фізичної підготовки в системі фізичного виховання студентів залізничного профілю. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, Харків, 2020, с. 58 – 71.
 13. Гринько В. М., Куделко В. Е. Теоретико-методичні аспекти організації занять з фізичного виховання у сучасній вищій освіті. Спортивні ігри, 2020, 2(16), 4-20.
 14. Grinko V., Kudelko V., Yefremova A., Klokova S. Effect of aerobic direction on the flexibility of students. Dynamic and forecasting. Journal of Physical education and sport, 20(4), 2020, pp.1727-1733.