Alexander Akimov

Position: Associate Professor

Science degree, academic title: PhD, Associate Professor

Year of birth: 1945

Education:

In 1969 he graduated from the Kharkiv Higher Command Engineering School with a degree in “Electricity supply of military facilities.”

Scientific activity direction:

Electroenergetics

Author:

Author more than 130 scientific publications and teaching materials.

Awards and diplomas:

Featured publications:

Scientific works

  1. Акімов О.І. Можливість прогнозу відмов кабельних ліній електропередачі / О.І.Акімов, Ю.О.Акімова. // Збірник наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 143. – С. 184 – 188.
  2. Акімов О.І. Аналитическое определение выделяемых в ОПН энергий при грозовых перенапряжениях / О.І.Акімов, Ю.О.Акімова, Н.І.Свірідов. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – № 4. – С. 33 – 36.
  3. Акімов О.І. Вибір раціональної стратегії обслуговування електрообладнання / О.І.Акімов, Д.Л.Сушко, В.В.Панченко, Д.А.Стояновський // Збірник наук. праць. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 153. – С. 103-107.
  4. Акімов О.І. Визначення оптимальної періодичності технічного обслуговування за умови мінімальної вартості / О.І.Акімов, Ю.О.Акімова. // Збірник наук. праць. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 159. – С.5-9.
  5. Акімов О.І. Оцінка ефективності систем електропостачання електрифікованих залізниць / О.І.Акімов, Д.О.Кукушкін, А.І,Попадін, А.В.Прищепа. // Системи обробки інформації. Зб.наук. праць. – Харків: ХУПС. – 2016. – Вип. 7 (144). – С. 12-15.

Educational and methodical works

  1. Акімов О.І. Електробезпека. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» / О.І.Акімов. – Харків : УкрДАЗТ, 2011. – 17 с.
  2. Акімов О.І. Електричні мережі електрифікованих залізниць: Навч. посібник з грифом МОН / О.І.Акімов, Д.Л.Сушко. – Харків : УкрДАЗТ, 2012. – 278 с.
  3. Акімов О.І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Експлуатація СЕП» / О.І.Акімов, О.І.Семененко. – Харків : УкрДАЗТ, 2012. – 14 с.
  4. Акімов О.І. Методичні вказівки до виконання курсової роботи і практичних занять з дисципліни «Сучасні джерела автономного, резервного та гарантованого живлення» та дипломного проектування / О.І.Акімов, В.В.Панченко. – Харків : УкрДУЗТ, 2015. – 100 с.