Petrushov Vasily

Position: Associate Professor

Science degree, academic title: Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Year of birth: 1981

Education:

Graduated in 2003, the Faculty of Management of Processes of Transportation of the Ukrainian State Academy of Railway Transport, specializing in “Organization of Transportation and Transportation”.

Candidate of Technical Sciences since 2007. The dissertation defended in a specialized scholar council D 64.820.04 with the Ukrainian State Academy of Railway Transport, specialty 05.22.20 – “Exploitation and repair of means of transport”. Associate professor’s title was assigned.

 

Scientific activity direction:

Information systems and technologies in rail transport management; international transportation and transport tariffs; Combined transportation

Author:

In the framework of scientific and educational and methodological work, more than 25 teaching works, 15 tutorials “Information Systems and Technologies and Technologies in the Management of Railway Transportation” with the stamp of the Ministry of Education and Science of Ukraine are published.

Awards and diplomas:

Featured publications:

  1. Петрушов В.В.  Використання методів гібридних мереж для моделювання процесу управління вагонопотоками у залізничному вузлі  / Петрушов В.В. // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей).  Тези доповідей. Українська державна академія залізничного транспорту.- 2009.-   № 27.- С. 64
  2. Петрушов В.В., Данько М.І До питання створення адаптивної системи управління роботою вузла /Данько М.І., Петрушов В.В. // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. Українська державна академія залізничного транспорту.- 2004.- № 62.- С. 136-143
  3. Петрушов В.В. Удосконалення технології роботи прикордонної передавальної станції. // В. В. Петрушов, Н. В. Бочило
  4. Петрушов В.В. Оптимізація роботи перевантажувальних засобів через спеціалізацію контейнерної площадки / В.В.Петрушов // Комунальне господарство міст, серія: технічні науки та архітектура (науково-технічний збірник).  Харківська національна академія міського господарства. – Харків, 2013. – С. 464-467
  5.  Петрушов В.В. Удосконалення роботи комплексу «вхідні дільниці – парк приймання» / В.В.Петрушов // Інформаційно-керуючі системи на залізничному траснпорті (науково-технічний журнал).  Українська державна академія залізничного транспорту. – Харків, 2013. – Вип. 1(98). – С.23-28
  6. Петрушов В.В., Якіменко В.В. Перспективи розвитку швидкісного руху у міжнародному сполученні для україни. досвід інших країн у створенні швидкісних пасажирських перевезень / В.В.Петрушов, В.В. Якіменко // ScienceRise.  Харківська медична академія післядипломної освіти, Технологічний Центр, приватне підприємство. – Харків, 2015. – Вип. 10(2). – С.32-34
  7. Петрушов В.В. Перспективи організації мережі мультимодальних терміналів на території України//В.В. Петрушов
  8. Petrushov V. Study into conditions for the interaction between different types of transport at intermodal terminals/ V. Petrushov, O. Shander / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. –№. 6/3 (96). – С. 70-76 DOI: 10.15587/1729-4061.2018.151929