Алексахін Олександр Олексійович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук

Рік народження: 1953

Освіта:

У 1976 році закінчив з відзнакою Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Промислова теплоенергетика».

Кандидат технічних наук з 1987 року.

Тема дисертації «Теплообмін у каналах прямокутного перерізу», 1987р.

Науковий керівник: проф. Левченко Б.О.

 

Напрямок наукової діяльності:

Енергозбереження у житлово-комунальному господарстві, інженерне обладнання міста

Автор:

Автор понад 115 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи доцент Алексахін О.О. видав та підготовив до друку 28 науково-методичних та навчально-методичних праць, з них підручник і 4 навчальних посібника з грифом Мінвузу.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Шульга М.О. Теплопостачання і гаряче водопостачання [Текст]: навч. посібн. / М.О.Шульга,О.О.Алексахін, І.П.Юхно. – Харків: ХНАМГ, 2000. – 145 с.
  2. Алексахін О.О., Герасимова О.М Приклади й розрахунки з теплопостачання та опалення [Текст]: навч. посібн. / О.О.Алексахін, О.М.Герасимова. – Харків: ХДАМГ, 2002. – 206 с.
  3. Шульга М.О. Теплопостачання і гаряче водопостачання [Текст]: навч. посібн. / М.О.Шульга,О.О.Алексахін . – Харків: ХНАМГ, 2004. – 129 с.
  4. Шульга М.О. Інженерне обладнання населених місць[Текст]:підручник / М.О.Шульга, І.Л.Деркач, О.О.Алексахін. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 259 с.
  5. Алексахін О.О. Теплові розрахунки мікрорайонних систем теплопостачання [Текст]:монографія /, О.О.Алексахін. – Харків: ХНАМГ, 2010. – 135с.
  6. Алексахин А.А.Определение теплопотерь трубопроводами разветвленных тепловых сетей [Текст] //Интегрированные технологи и энергосбережение. – 2008, №1. – С. 57-62
  7. Алексахин А.А., Бобловский А.В. Оценка энергосберегающего потенциала функционирующих жилых зданий [Текст] //Энергосбережение.Энергетика. Энергоаудит. – 2012, №1(95).- С.10 – 15.
  8. Алексахин А.А. Тепловое состояние трубопроводов отопительной сети при утеплении зданий микрорайона[Текст] /А.А.Алексахин, А.В.Бобловский, А.В. Величко// Зб.наук.праць / Укр. держ. акад. залізнич.трансп. – Х.,2012. – С.40-46.
  9. Алексахін О.О. Обчислення теплових втрат теплоти у мікрорайонних теплових мережах [Текст] // Комунальне господарство міст. –2014, Вип.114, с.82-84.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Енергозбереження в електричних системахЕнергетичний менеджмент
2Теплові електричні станціїТеплоенергетика