Блиндюк Василь Степанович

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1960

Освіта:

У 1988 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту зі спеціальності «Автоматика, телемеханіка та зв’язок на залізничному транспорті».

Кандидат технічних наук з 2000 року. Дисертацію захистив у Східноукраїнському національному університеті імені В. Даля зі спеціальності «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів». Тема дисертаційної роботи: «Радіочастотні методи контролю якості роботи тягових двигунів локомотивів».

Доктор технічних наук з 2014 року. Дисертацію захистив у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна зі спеціальності «Електротранспорт». Тема дисертаційної роботи: «Методи та моделі прогнозування ефективних параметрів керування тяговим електроприводом моторвагонного рухомого складу».

Напрямок наукової діяльності:

Автоматизовані системи керування тяговим електроприводом та енегоозбереження.

Автор:

114 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 5 патентів.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Блиндюк, В.С. Современные системы управления и диагностики подвижного состава украинских железных дорог [Текст] / В.И. Носков, В.С. Блиндюк, А.Ю. Заковоротный // Локомотив-Інформ. – 2017. – № 03-04 (129-130). – С. 10-12.
  2. Лаврухін , О.В. Удосконалення технології оперативного планування вантажної роботи взаємодії власників рухомого складу із залізницею / В.С. Блиндюк , Г.Є. Богомазова, А.М. Киман, М.О. Тофан, Р.Б. Розумович // Зб. наук. праць.- Харків : УкрДУЗТ, 2015. Вип.156. – С. 120 – 126.
  3. Блиндюк , В.С. До питання енергораціонального ведення поїздів / В.С. Блиндюк // Зб. наук. праць.- Харків : УкрДУЗТ, 2015.-Вип.158,– С. 96 – 104.
  4. Блиндюк, В.С. Підходи до визначення економічної ефективності технічних засобів в місцях перетину транспортних потоків на одному рівні / В.С. Блиндюк // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків: УкрДУЗТ , 2015. – Вип.51. – С. 89-94.
  5. Блиндюк , В.С. Управління інформаційними потоками у сфері енергозберігаючої діяльності / В.С. Блиндюк // Зб.наук.праць . – Київ : Державний економіко – технологічний університет, 2015. Вип. 33. – С.207 – 212.
  6. Блиндюк, В.С. Реалізація пристрою оцінки якості комутації електричних машин постійного струму у вигляді багатоканального процесора / В.С.Блиндюк // Комунальне господарство міст: наук.- техн.зб. – Харків : ХНАМГ , 2015 . – Вип.123 . – С.12 – 17.
  7. Блиндюк, В.С. Завдання та методичні вказівки до проведення практичних занять з дисциплін «Електротехніка та електромеханіка», «Теоретичні основи електротехніки та електромеханіка», «Теорія електричних кіл і сигналів», «Теорія електричних кіл» / В.С. Блиндюк, М.Г. Давиденко, О.М. Ананьєва. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – 50 с.
  8. Блиндюк В.С. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Електротехніка та електромеханіка” / М.М. Бабаєв, В.С. Блиндюк, М.Г. Давиденко, О.М. Ананьєва. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – 54 с.
  9. Електротехніка та електромеханіка систем залізничної автоматики: підручник: Підручник / М.М. Бабаєв, М.Г. Давиденко, Г.І. Загарій, Ю.В. Соболєв, В.С. Блиндюк, О.М. Прогонний, О.М. Ананьєва, К.А. Трубчанінова. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 608 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1ЕнергозбереженняПромислове і цивільне будівництво