Бобрицький Сергій Владиславович

Посада: Доцент

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат технічних наук

Рік народження: 1984

Освіта:

У 2007 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю “Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (Виробництво, експлуатація та ремонт локомотивів)”.

Кандидат технічних наук з 2013 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.07. – “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”.

Напрямок наукової діяльності:

Вирішення проблематики функціонування передаточних механізмів тягового рухомого складу залізниць.

Автор:

Автор 31 публікацій, з них 23 наукових, 4 патенти України на винахід і авторських свідоцтва та 4 навчально-методичного характеру.

Нагороди та подяки:

Подяка за значний особистий внесок у розвиток освіти, плідну науково-педагогічну діяльність, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації спеціалістів для галузі залізничного транспорту України та з нагоди професійного свята – дня залізничника. (2018 рік)

Вибрані публікації:

  1. Мороз В.І. Новий підхід до класифікації тягових приводів рухомого складу залізниць / В.І. Мороз, О.В. Братченко, С.В. Бобрицький // Зб.наук.праць ДонІЗТ. – Донецьк, 2012. – Вип. 29.– С. 162-166.
  2. Бобрицький С.В. Визначення характеристик зачеплення тягових зубчатих передач з реальними профілями зубців / С.В. Бобрицький // Зб.наук.праць УкрДАЗТ. – Харків, 2013. – Вип. 142. – С.87-91.
  3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52362. 29.11.2013 Структурна формула тягового приводу рухомого складу [Текст] / Мороз В.І., Братченко О.В., Бобрицький С.В.
  4. Бобрицький С.В. Дослідження особливостей зносу тягових зубчатих передач електропоїздів серії ЕР-2 / С.В. Бобрицький // Зб.наук.праць УкрДАЗТ. – Харків, 2014. – Вип. 145. – С.125-129.
  5. Анацький О.О. Аналіз факторів, впливаючих на пускові характеристики дизельних двигунів тепловозів та допоміжних пристроїв для полегшення пуску [Текст] / О.О. Анацький, С.В. Бобрицький // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк: ВНУ ім. В. Даля, 2015. – № 1(218). – С. 272–275.
  6. Бобрицький С.В. Особливості оцінювання надійності тягових зубчатих передач з різними ступенями зносу зубчатих коліс [Текст] / С.В. Бобрицький // Зб. наук. праць Української державної академії залізничного транспорту. – Харків: УкрДАЗТ, 2015. – Вип. 151. – Т. 1. – С. 25–29
  7. Пат. 103077 Україна, МПК F16H 1/06 (2006.01) Спосіб визначення товщини зубця зубчатого колеса [Текст] / Мороз В.І., Бобрицький С.В., Громов В.І., Братченко О.В., – №201408648; Заявл. 30.07.2014; опубл. 10.02.2015. Бюл. № 3.
  8. Захарченко В.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Деталі машин і основи конструювання» [Текст] / В.В. Захарченко, О.В. Надтока, А.В. Павшенко, К.В. Астахова, С.В. Бобрицький // Харків: УкрДАЗТ, 2015. – 72 с.
  9. Мороз В.І. Конспект лекцій з дисципліни «Деталі машин». Основи конструювання деталей машин. [Текст] / В.І. Мороз, В.В. Захарченко, О.В. Надтока, К.В. Астахова, С.В. Бобрицький// Харків: УкрДАЗТ, 2015. – 152 с.
  10. Іванченко К.В. Методичні вказівки до розв’язання окремих задач з дисципліни «Теоретична механіка». Розділ «Статика». Система сил, що не лежать в одній площині. [Текст] / К.В. Іванченко, С.В. Бобрицький, Л.В. Астахова // Харків: УкрДАЗТ, 2015. – 20 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Деталі машинВагони та вагонне господарство
2Деталі машинВисокошвидкісний рухомий склад
3Деталі машинЛокомотиви та локомотивне господарство
4Деталі машин і основи конструюванняБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини
5Метрологія та стандартизаціяБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини