Бронза Семен Давидович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат фізико-математичних наук, доцент

Рік народження: 1950

Освіта:

У 1976 році закінчив Харківський державний університет ім. О.М. Горького за спеціальністю “Математика”.
Кандидат фізико-математичних наук з 1988 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 068.31.10 за спеціальністю 01.01.01 – Математичний аналіз. Тема дисертації: “Профили разветвленных накрытий над римановой поверхностью рода нуль и их применение к теории алгебраических функций”.
Науковий керівник – д.ф.-м.н., член-кореспондент АН УССР проф. И.В. Островський.

Напрямок наукової діяльності:

алгебраїчна геометрія, алгебраїчна топологія, теорія функцій комплексного змінного, теоретична фізика, теорія масового обслуговування, кваліметрія.

Автор:

понад 80 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 1 авторське свідоцтво.

Нагороди та подяки:

Дипломант ХІХ обласного конкурсу «Вища школа Харківщтни – кращі імена» у номінації «Викладач фундаментальних дисциплін»(2016), почесна грамота південної залізниці «За вагомий внесок у розвиток залізничного транспорту » (2017), подяка ректора Вінницького педагогічного університету за високий рівень керівництва студентською науковою роботою переможця Всеукраїнського конкурсу з галузі «Математичні науки» (2017).

Вибрані публікації:

1. Бронза С.Д., Таирова В.Г. Профили римановых поверхностей. Теория функций, функциональный анализ и их приложения. 1980. Вып.33. С. 12-17.
2. Бронза С.Д., Таирова В.Г. Конструирование римановых поверхностей класса Fg. Теория функций, функциональный анализ и их приложения. 1983. Вып.40. С. 23-33.
3.  Bronza S.D., Tairova V.G. Existence of algebraic functions of prescribed branching, satisfying an additional condition. Journal of Soviet Mathematics. 1990. Books 52(6). P. 3537-3539.
4. Lomotko D.V., Bronza S.D., Ovchiev M.Zh. Dynamics distribution of mathematical expectations of number of vans in cargo rail junction. Science, Technology and Higher Education. December 11-12, 2012. Vol. II. P. 448-454.
5. Бронза С.Д., Шраменко В.П., Коростельов Є.М. Дослідження кваліметричної моделі діяльності колійної бригади при поточному утриманні колії. Інформаційно-керуючи системи на залізничному транспорті. 2013. №3. С. 32-38.
6. Бронза С.Д., Юрчак Н.С., Гончарова О.О., Овчієв М.Ж. Очікування обслуговування та коефіцієнт використання в системі масового обслуговування марківського типу. Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2014. №4 (69). С. 10-15.
7. Bronza S.D., Kotvytskiy A.T. Quasi-analytical method for images construction from gravitational lenses. Odessa Astronomical Publications. 2016. Vol. 29. Р. 31-33.
8. Bronza S.D., Kotvytskiy A.T. Mathematical bases of the theory of N-point gravitational lenses. Part 1. Elements of algebraic geometry. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Сер. Фізика. 2017. № 1120. Вип. 26. С. 6-32.
9. Kotvytskiy A.T., Bronza, S.D., Shablenko, V.Y. The analysis of images in n-point gravitational lens by methods of algebraic geometry. Acta Polytechnica 2017. 57(6). P. 404–411.
10. Bronza, S.D., Bormotova M.V., Mashoshyna Т.V., Troinikova О.M. Qualimetric Approach in Determining the Investment Attractiveness of a Ukrainian Railroad Entity. International Journal of Engineering & Technology. 2018. 7 (4.3). P. 607-611.
11. Kotvytskiy A.T., Bronza S.D., ShablenkoV.Y. Images distribution of binary symmetrical gravitational lens. Odessa Astronomical Publications. 2019. Vol. 32 P. 24-28.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Вища математикаБудівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
2Теорія ймовірностей та математична статистикаОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Дослідження операційОрганізація контролю систем керування рухом поїздів
4Математичні методи розвязання задач оптимізаціїБудівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту